EOBD P2 Felkoder

EOBD P2 Felkoder

Identifiering av felkod – EOBD P2

För att enkelt söka en felkod i listan. Tryck på control och F tangenterna samtidift (Ctrl+F) Då öppnas en liten sökruta

P229C Bränsletryckregulator 2, gränsvärde för inlärning överskridet – signal för lågt Ledningar, bränsletryckregulator
P229D Bränsletryckregulator 2, gränsvärde för inlärning överskridet – signal för högt Ledningar, bränsletryckregulator
P229E Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, sensor för kväveoxider
P229F Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A0 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A1 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A2 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A2 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A3 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1, värmarstyrning – kretsbrott Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A4 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1, värmarstyrning – låg kretsspänning Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A5 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1, värmarstyrning – hög kretsspänning Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A6 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – felfunktion Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A7 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A8 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – låg kretsspänning Ledningar, sensor för kväveoxider
P22A9 Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – hög kretsspänning Ledningar, sensor för kväveoxider
P22AA Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – intermittent kretsspänning Ledningar, sensor för kväveoxider
P22AB Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, plusströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22AC Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, plusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22AD Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, plusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22AE Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, referensspänning – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22AF Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, referensspänning – funktionsproblem Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B0 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, referensspänning – låg kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B1 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, referensspänning – hög kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B2 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, minusströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B3 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, minusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B4 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, minusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B5 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, pumpströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P20BD Reglering av reduktionsmedelsvärmare B – avbrott i krets Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20BE Reglering av reduktionsmedelsvärmare B – funktionsproblem Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20BF Reglering av reduktionsmedelsvärmare B – låg kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C0 Reglering av reduktionsmedelsvärmare B – hög kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C1 Reglering av reduktionsmedelsvärmare C – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C2 Reglering av reduktionsmedelsvärmare C – funktionsproblem Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C3 Reglering av reduktionsmedelsvärmare C – låg kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C4 Reglering av reduktionsmedelsvärmare C – hög kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C5 Reglering av reduktionsmedelsvärmare D – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C6 Reglering av reduktionsmedelsvärmare D – funktionsproblem Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C7 Reglering av reduktionsmedelsvärmare D – låg kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C8 Reglering av reduktionsmedelsvärmare D – hög kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20C9 Reduktionsmedelsstyrdon – felindikeringslampa tänd begärs
P20CA Lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – läckage
P20CB Bränsleinsprutare för avgasrening A – avbrott i styrkrets Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20CC Bränsleinsprutare för avgasrening A – funktionsproblem Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20CD Bränsleinsprutare för avgasrening A – låg spänning i styrkrets Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P20CE Bränsleinsprutare för avgasrening A – hög spänning i styrkrets Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P20CF Bränsleinsprutare för avgasrening A – insprutare fastnat i öppet läge Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20D0 Bränsleinsprutare för avgasrening A – insprutare fastnat i stängt läge Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20D1 Bränsleinsprutare för avgasrening B – avbrott i styrkrets Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20D2 Bränsleinsprutare för avgasrening B – funktionsproblem Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20D3 Bränsleinsprutare för avgasrening B – låg spänning i styrkrets Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20D4 Bränsleinsprutare för avgasrening B – hög spänning i styrkrets Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20D5 Bränsleinsprutare för avgasrening B – insprutare fastnat i öppet läge Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20D6 Bränsleinsprutare för avgasrening B – insprutare fastnat i stängt läge Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P20D7 Bränsletillförselreglering för avgasrening – kretsbrott
P20F3 Sensor för kväveoxider, förkatalysator, cylinderrad 2 – verkningsgrad under tröskelvärde Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P20F4 Reduktionsmedelsförbrukning – förbrukning låg
P20F5 Reduktionsmedelsförbrukning – förbrukning hög
P20F6 Reduktionsmedelsventil, enhet 1, cylinderrad 1 – ventilen kärvar i öppet läge
P20F7 Reduktionsmedelsventil, enhet 1, cylinderrad 2 – ventilen kärvar i öppet läge
P20F8 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – kretsprestanda Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P20F9 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – kretsprestanda Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P20FA Reduktionsmedelspump B – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelspump, motorstyrdon
P20FB Reduktionsmedelspump B – områdes-/funktionsfel Ledningar, reduktionsmedelspump, motorstyrdon
P20FC Reduktionsmedelspump B – låg spänning i styrkrets Ledningar, reduktionsmedelspump, motorstyrdon
P20FD Reduktionsmedelspump B – hög spänning i styrkrets Ledningar, reduktionsmedelspump, motorstyrdon
P2100 Motor för elektroniskt spjällsystem – kretsbrott Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem
P2101 Motor för elektroniskt spjällsystem – områdes-/funktionsfel Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem
P2102 Motor för elektroniskt spjällsystem – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motor för elektroniskt spjällsystem
P2103 Motor för elektroniskt spjällsystem – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motor för elektroniskt spjällsystem
P2104 Elektroniskt spjällsystem – nödtomgångsläge Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2105 Elektroniskt spjällsystem – nödavstängningsläge för motorn Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2106 Elektroniskt spjällsystem – läge för nödbegränsning av effekt Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2107 Styrdon för elektroniskt spjällsystem – datorfel Styrdon för elektroniskt spjällsystem
P2108 Styrdon för elektroniskt spjällsystem – funktionsproblem Styrdon för elektroniskt spjällsystem
P2109 Gaspedallägessensor A – min ändläge utanför gränsvärden Gaspedallägessensor
P2109 Spjällägessensor A – min ändläge utanför gränsvärden Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P210A Spjällstyrenhet B, reglermotor – kretsbrott Ledningar, spjällstyrenhet, motorstyrdon
P210B Spjällstyrenhet B, reglermotor – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, spjällstyrenhet, motorstyrdon
P210C Spjällstyrenhet B, reglermotor – låg kretsspänning Ledningar, spjällstyrenhet, motorstyrdon
P210D Spjällstyrenhet B, reglermotor – hög kretsspänning Ledningar, spjällstyrenhet, motorstyrdon
P210E Spjällägessensor/gaspedallägessensor/-kontakt, C/F-spänning – förhållande Ledningar, spjällägessensor, gaspedallägessensor/-kontakt, motorstyrdon
P259D För lång tid för att gå över till sluten laddreglering för turbo B
P259E Turbokompressor A, laddtryckreglering – undre gränsvärde uppnått
P259F Turbokompressor A, laddtryckreglering – övre gränsvärde uppnått
P25A0 Turbokompressor B, laddtryckreglering – undre gränsvärde uppnått
P25A1 Turbokompressor B, laddtryckreglering – övre gränsvärde uppnått
P2600 Kylvätskepumpmotor – kretsbrott Ledningar, relä kylvätskepumpmotor
P2601 Kylvätskepumpmotor – områdes-/funktionsfel Ledningar, relä kylvätskepumpmotor
P2602 Kylvätskepumpmotor – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, relä kylvätskepumpmotor
P2603 Kylvätskepumpmotor – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, relä kylvätskepumpmotor
P2604 Värmare insugsluft A – områdes-/funktionsfel Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2605 Värmare insugsluft A – kretsbrott Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2606 Värmare insugsluft B – områdes-/funktionsfel Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2607 Värmare insugsluft B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2608 Värmare insugsluft B – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2609 Insugsluftvärmarsystem – funktionsproblem Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P260A Kraftuttag, reglering – kretsbrott Ledningar
P260B Kraftuttag, reglering – låg kretsspänning Ledningar, motorstyrdon
P260C Styrning av kraftuttag – hög kretsspänning
P260D Varningslampa för inkopplat kraftuttag – kontrollkrets Ledningar, varningslampa, motorstyrdon
P260E Varningslampa dieselpartikelfilter – felfunktion i styrkrets Ledningar, varningslampa dieselpartikelfilter
P260F Sluten tankventilation – övervakningsprocessor fel utanför gränsvärden Motorstyrdon
P2610 Motorstyrdon – funktionsproblem intern timer för motoravstängning Motorstyrdon
P2611 Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium – kretsbrott Ledningar, fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2612 Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2613 Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2614 Kamaxelläge, utsignal – kretsbrott Ledningar, motorstyrdon
P2615 Kamaxelläge, utsignal – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2616 Kamaxelläge, utsignal – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2617 Vevaxelläge, utsignal – kretsbrott Ledningar, motorstyrdon
P2618 Vevaxelläge, utsignal – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2619 Vevaxelläge, utsignal – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P261A Kylvätskepumpmotor B – avbrott i styrkrets Ledningar, kylvätskepumpmotor, motorstyrdon
P261B Kylvätskepumpmotor B – styrkrets områdes-/funktionsfel Ledningar, kylvätskepumpmotor, motorstyrdon
P261C Kylvätskepumpmotor B – låg spänning i styrkrets Ledningar, kylvätskepumpmotor, motorstyrdon
P261D Kylvätskepumpmotor B – hög spänning i styrkrets Ledningar, kylvätskepumpmotor, motorstyrdon
P2620 Spjälläge, utsignal – kretsbrott Ledningar, motorstyrdon
P2621 Spjälläge, utsignal – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2622 Spjälläge, utsignal – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2623 Insprutarstyrtryckregulator – kretsbrott Ledningar, insprutarstyrtryckregulator
P2624 Insprutarstyrtryckregulator – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, insprutarstyrtryckregulator
P2625 Insprutarstyrtryckregulator – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, insprutarstyrtryckregulator
P2626 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2626 Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering – kretsbrott Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P2723 Magnetventil för växellådans oljetryck E – funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2724 Magnetventil för växellådans oljetryck E – magnetventil fastnat i läge på Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2725 Magnetventil för växellådans oljetryck E – elektrisk Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2726 Magnetventil för växellådans oljetryck E – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2727 Magnetventil för växellådans oljetryck E – kretsbrott Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2728 Magnetventil för växellådans oljetryck E – områdes-/funktionsfel Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2729 Magnetventil för växellådans oljetryck E – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2730 Magnetventil för växellådans oljetryck E – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2731 Magnetventil för växellådans oljetryck F – felfunktion i krets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2732 Magnetventil för växellådans oljetryck F – funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2733 Magnetventil för växellådans oljetryck F – magnetventil fastnat i läge på Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2734 Magnetventil för växellådans oljetryck F – elektrisk Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2735 Magnetventil för växellådans oljetryck F – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2736 Magnetventil för växellådans oljetryck F – kretsbrott Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2737 Magnetventil för växellådans oljetryck F – områdes-/funktionsfel Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2738 Magnetventil för växellådans oljetryck F – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2739 Magnetventil för växellådans oljetryck F – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P273A Växellådans friktionselement G, ansättningstid – områdes-/funktionsfel Växlingsmagnetventil, mekaniskt växellådsfel, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P273B Växellådans friktionselement H, ansättningstid – områdes-/funktionsfel Växlingsmagnetventil, mekaniskt växellådsfel, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P2740 Växellådans oljetemperatursensor B – felfunktion i krets Ledningar, växellådans oljetemperatursensor
P2741 Växellådans oljetemperatursensor B – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, växellådans oljetemperatursensor
P2742 Växellådans oljetemperatursensor B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetemperatursensor
P2743 Växellådans oljetemperatursensor B – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetemperatursensor
P2744 Växellådans oljetemperatursensor B – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetemperatursensor
P2745 Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B – felfunktion i krets Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2746 Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B – områdes-/funktionsfel Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2747 Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B – ingen signal Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2748 Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2749 Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C – felfunktion i krets Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2750 Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C – områdes-/funktionsfel Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2751 Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C – ingen signal Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2752 Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2753 Oljekylare för växellåda – kretsbrott Ledningar, oljekylare för växellåda
P2754 Oljekylare för växellåda – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, oljekylare för växellåda
P2755 Oljekylare för växellåda – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, oljekylare för växellåda
P2266 Givare separator bränsle/vatten – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, givare separator bränsle/vatten
P2267 Givare separator bränsle/vatten – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, givare separator bränsle/vatten
P2268 Givare separator bränsle/vatten – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, givare separator bränsle/vatten
P2269 Vatten i bränsle Vatten i bränsle
P226A Varningslampa för vatten i bränsle – felfunktion i krets Ledningar, varningslampa, motorstyrdon
P226B Laddtryck turbokompressor/laddningskompressor – tryck för högt Mekanisk
P226C Turboladdtryckreglering A – långsam reaktion
P226F Turboladdtryckreglering B – långsam reaktion
P2270 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 – signalen fastnat i magert läge Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2270 Lambdasond 2, cylinderrad 1 – signalen fastnat i magert läge Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2271 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 – signalen fastnat i fett läge Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2271 Lambdasond 2, cylinderrad 1 – signalen fastnat i fett läge Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2272 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 – signalen fastnat i magert läge Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2272 Lambdasond 2, cylinderrad 2 – signalen fastnat i magert läge Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2273 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 – signalen fastnat i fett läge Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2273 Lambdasond 2, cylinderrad 2 – signalen fastnat i fett läge Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2274 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 – signalen fastnat i magert läge Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2274 Lambdasond 3, cylinderrad 1 – signalen fastnat i magert läge Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2275 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 – signalen fastnat i fett läge Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2275 Lambdasond 3, cylinderrad 1 – signalen fastnat i fett läge Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2276 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 – signalen fastnat i magert läge Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2276 Lambdasond 3, cylinderrad 2 – signalen fastnat i magert läge Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2277 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 – signalen fastnat i fett läge Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2277 Lambdasond 3, cylinderrad 2 – signalen fastnat i fett läge Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2278 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1/uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 – signaler förväxlade Ledningar
P2278 Lambdasond 3, cylinderrad 1/lambdasond 3, cylinderrad 2 – signaler förväxlade Ledningar
P2279 Insugsluftläckage Mekaniskt fel
P2280 Luftläcka/igensättning mellan luftfilter och luftmassamätare Mekaniskt fel
P2627 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2627 Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P2628 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2628 Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P2629 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2629 Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering – kretsbrott Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P2630 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2630 Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P2631 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2631 Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P2632 Bränslepump B, reglering – kretsbrott Ledningar, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2633 Bränslepump B, reglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2634 Bränslepump B, reglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2635 Bränslepump A – lågt flöde/funktionsproblem Bränslefilter blockerat, bränslepump
P2636 Bränslepump B – lågt flöde/funktionsproblem Bränslefilter blockerat, bränslepump
P2637 Vridmomentreglering, återkopplingssignal A – felfunktion Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2638 Vridmomentreglering, återkopplingssignal A – områdes-/funktionsfel Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2639 Vridmomentreglering, återkopplingssignal A – låg signal Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2640 Vridmomentreglering, återkopplingssignal A – hög signal Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2641 Vridmomentreglering, återkopplingssignal B – felfunktion Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2642 Vridmomentreglering, återkopplingssignal B – områdes-/funktionsfel Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2643 Vridmomentreglering, återkopplingssignal B – låg signal Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2644 Vridmomentreglering, återkopplingssignal B – hög signal Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2645 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – kretsbrott Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2646 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2647 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – manöverdon fastnat i läge på Vipparmsmanöverdon
P2648 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2649 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P264A Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P264B Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P264C Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P264D Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P264E Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P2650 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – kretsbrott Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2651 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av Vipparmsmanöverdon
P2652 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – manöverdon fastnat i läge på Vipparmsmanöverdon
P2653 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2654 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2655 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – kretsbrott Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2656 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av Vipparmsmanöverdon
P2657 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – manöverdon fastnat i läge på Vipparmsmanöverdon
P2658 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2659 Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P265A Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P2311 Tändspole D, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2312 Tändspole E, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2313 Tändspole E, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2314 Tändspole E, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2315 Tändspole F, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2316 Tändspole F, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2317 Tändspole F, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2318 Tändspole G, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2319 Tändspole G, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2320 Tändspole G, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2321 Tändspole H, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2322 Tändspole H, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2323 Tändspole H, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2324 Tändspole I, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2325 Tändspole I, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2326 Tändspole I, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2327 Tändspole J, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2328 Tändspole J, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2329 Tändspole J, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2330 Tändspole K, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2331 Tändspole K, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2332 Tändspole K, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2333 Tändspole L, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2334 Tändspole L, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2335 Tändspole L, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2336 Cylinder 1 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2337 Cylinder 2 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2338 Cylinder 3 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2339 Cylinder 4 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2340 Cylinder 5 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2341 Cylinder 6 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2342 Cylinder 7 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2343 Cylinder 8 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2344 Cylinder 9 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2345 Cylinder 10 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2346 Cylinder 11 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2347 Cylinder 12 – över knacktröskel Tändinställning, knacksensor, bränslekvalitet, mekaniskt fel
P2348 Cylindertryckssensor, cylinder 9 – felfunktion i krets Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2349 Cylindertryckssensor, cylinder 9 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P234A Cylindertryckssensor, cylinder 9 – låg kretsspänning Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P234B Cylindertryckssensor, cylinder 9 – hög kretsspänning Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P234C Cylindertryckssensor, cylinder 9 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P234D Cylinder 9 – tryck för lågt
P234E Cylinder 9 – tryck för högt
P234F Cylinder 9 – tryckvariation låg
P2350 Cylinder 9 – tryckvariation hög
P2351 Cylinder 9 – förbränning funktionsfel
P2352 Cylindertryckssensor, cylinder 10 – felfunktion i krets Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2353 Cylindertryckssensor, cylinder 10 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2354 Cylindertryckssensor, cylinder 10 – låg kretsspänning Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2355 Cylindertryckssensor, cylinder 10 – hög kretsspänning Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2356 Cylindertryckssensor, cylinder 10 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2357 Cylinder 10 – tryck för lågt
P2358 Cylinder 10 – tryck för högt
P2359 Cylinder 10 – tryckvariation låg
P235A Cylinder 10 – tryckvariation hög
P235B Cylinder 10 – förbränning funktionsfel
P244B Dieselpartikelfilter – tryckskillnad för högt
P244C Dieselpartikelfilter, cylinderrad 1 – avgastemperatur för låg för regenerering
P244D Dieselpartikelfilter, cylinderrad 1 – avgastemperatur för hög för regenerering
P244E Dieselpartikelfilter, cylinderrad 2 – avgastemperatur för låg för regenerering
P244F Dieselpartikelfilter, cylinderrad 2 – avgastemperatur för hög för regenerering
P2450 Omkopplingsventil för sluten tankventilation – funktionsproblem eller ventil fastnat i öppet läge
P2451 Omkopplingsventil för sluten tankventilation – ventilen fastnat i stängt läge
P2452 Trycksensor dieselpartikelfilter A – felfunktion i krets Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2453 Trycksensor dieselpartikelfilter A – felfunktion i krets Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2454 Trycksensor dieselpartikelfilter A – låg kretsspänning Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2455 Trycksensor dieselpartikelfilter A – hög kretsspänning Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2456 Trycksensor dieselpartikelfilter A – felfunktion i krets Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2457 Avgasåterledningens kylsystem – funktionsproblem
P2458 Dieselpartikelfilter, regenereringsprocess – felfunktion för varaktighet
P2459 Dieselpartikelfilter, regenereringsprocess – antal regenereringscykler för dieselpartikelfiltret för högt
P245A Överströmningsventil kylare för avgasåterledning – felfunktion i styrkrets Ledningar, överströmningsventil kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P245B Överströmningsventil kylare för avgasåterledning – styrkrets områdes-/funktionsfel Ledningar, överströmningsventil kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P245C Överströmningsventil kylare för avgasåterledning – låg spänning i styrkrets Ledningar, överströmningsventil kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P245D Överströmningsventil kylare för avgasåterledning – hög spänning i styrkrets Ledningar, överströmningsventil kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P245E Trycksensor dieselpartikelfilter B – felfunktion i krets Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P245F Tryckskillnadssensor dieselpartikelfilter B – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, tryckskillnadssensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2460 Trycksensor dieselpartikelfilter B – låg kretsspänning Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2461 Trycksensor dieselpartikelfilter B – hög kretsspänning Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2462 Trycksensor dieselpartikelfilter B – felfunktion i krets Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P2463 Dieselpartikelfilter – dieselpartikelfilter igensatt Sotansamling
P2464 Dieselpartikelfilter, cylinderrad 2 – tryckskillnad för lågt
P2465 Dieselpartikelfilter, cylinderrad 2 – tryckskillnad för högt
P2466 Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2467 Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2468 Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2469 Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P246A Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 2 – intermittent kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P246B Dieselpartikelfilter – bilens driftsförhållanden felaktiga
P246C Dieselpartikelfilter – dieselpartikelfilter igensatt, nödkörningsfunktion aktiverad Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P246D Trycksensor dieselpartikelfilter – A/B-förhållande Ledningar, trycksensor dieselpartikelfilter, motorstyrdon
P246E Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P246F Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2122 Spjällägessensor/-kontakt D – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2123 Gaspedallägessensor/-kontakt D – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/-kontakt
P2123 Spjällägessensor/-kontakt D – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2124 Gaspedallägessensor/-kontakt D – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/-kontakt
P2124 Spjällägessensor/-kontakt D – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2125 Gaspedallägessensor/-kontakt E – felfunktion i krets Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2125 Spjällägessensor/-kontakt E – felfunktion i krets Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2126 Gaspedallägessensor/-kontakt E – områdes-/funktionsfel Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2126 Spjällägessensor/-kontakt E – områdes-/funktionsfel Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2127 Gaspedallägessensor/-kontakt E – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/-kontakt
P2127 Spjällägessensor/-kontakt E – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2128 Gaspedallägessensor/-kontakt E – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/-kontakt
P2128 Spjällägessensor/-kontakt E – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2129 Gaspedallägessensor/-kontakt E – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/-kontakt
P2129 Spjällägessensor/-kontakt E – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P212A Spjällägessensor/-kontakt G – felfunktion i krets Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P212B Spjällägessensor/-kontakt G – områdes-/funktionsfel Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P212C Spjällägessensor/-kontakt G – låg insignal Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P212D Spjällägessensor/-kontakt G – hög insignal Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P212E Spjällägessensor/-kontakt G – intermittent kretsspänning Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P212F Spjällägessensor/-kontakt F/G – spänningskorrelation Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2130 Gaspedallägessensor/-kontakt F – felfunktion i krets Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2130 Spjällägessensor/-kontakt F – felfunktion i krets Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2131 Gaspedallägessensor/-kontakt F – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2131 Spjällägessensor/-kontakt F – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2132 Gaspedallägessensor/-kontakt F – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/-kontakt
P2132 Spjällägessensor/-kontakt F – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2133 Gaspedallägessensor/-kontakt F – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/-kontakt
P2133 Spjällägessensor/-kontakt F – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P235C Cylindertryckssensor, cylinder 11 – felfunktion i krets Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P235D Cylindertryckssensor, cylinder 11 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P235E Cylindertryckssensor, cylinder 11 – låg kretsspänning Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P235F Cylindertryckssensor, cylinder 11 – hög kretsspänning Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2360 Cylindertryckssensor, cylinder 11 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2361 Cylinder 11 – tryck för lågt
P2362 Cylinder 11 – tryck för högt
P2363 Cylinder 11 – tryckvariation låg
P2364 Cylinder 11 – tryckvariation hög
P2365 Cylinder 11 – förbränning funktionsfel
P2366 Cylindertryckssensor, cylinder 12 – felfunktion i krets Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2367 Cylindertryckssensor, cylinder 12 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2368 Cylindertryckssensor, cylinder 12 – låg kretsspänning Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P2369 Cylindertryckssensor, cylinder 12 – hög kretsspänning Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P236A Cylindertryckssensor, cylinder 12 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, cylindertryckssensor, motorstyrdon
P236B Cylinder 12 – tryck för lågt
P236C Cylinder 12 – tryck för högt
P236D Cylinder 12 – tryckvariation låg
P236E Cylinder 12 – tryckvariation hög
P236F Cylinder 12 – förbränning funktionsfel
P2400 Pump läcksökning i sluten tankventilation, reglering – kretsbrott Ledningar, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2401 Pump läcksökning i sluten tankventilation, reglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2402 Pump läcksökning i sluten tankventilation, reglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2403 Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets – kretsbrott Ledningar, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2404 Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets – områdes-/funktionsfel Ledningar, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2405 Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2406 Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2407 Pump läcksökning i sluten tankventilation, avkännarkrets – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, pump läcksökning i sluten tankventilation
P2408 Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock – felfunktion i krets Ledningar, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2409 Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock – områdes-/funktionsfel Ledningar, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P240A Pumpvärmare för läcksökning i sluten tankventilation – kretsbrott Ledningar, pumpvärmare för läcksökning i sluten tankventilation, motorstyrdon
P240B Pumpvärmare för läcksökning i sluten tankventilation – låg kretsspänning Ledningar, pumpvärmare för läcksökning i sluten tankventilation, motorstyrdon
P240C Pumpvärmare för läcksökning i sluten tankventilation – hög kretsspänning Ledningar, pumpvärmare för läcksökning i sluten tankventilation, motorstyrdon
P240F Avgasåterledningssystem – långsam reaktion
P2410 Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2411 Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2412 Varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, varningssensor/-kontakt för bränsletanken påfyllningslock
P2413 Avgasåterledningssystem – funktionsproblem Slangar blockerade/läcker, magnetventil för avgasåterledning, avgasåterledningsventil
P2414 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 – avgasmätfel Avgasläckage, uppvärmd lambdasond
P2414 Lambdasond 1, cylinderrad 1 – avgasmätfel Avgasläckage, lambdasond
P2415 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 – avgasmätfel Avgasläckage, uppvärmd lambdasond
P2415 Lambdasond 1, cylinderrad 2 – avgasmätfel Avgasläckage, lambdasond
P2416 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1/uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 – signaler förväxlade Ledningar
P2416 Lambdasond 2, cylinderrad 1/lambdasond 3, cylinderrad 1 – signaler förväxlade Ledningar
P2417 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2/uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 – signaler förväxlade Ledningar
P2417 Lambdasond 2, cylinderrad 2/lambdasond 3, cylinderrad 2 – signaler förväxlade Ledningar
P2418 Omkopplingsventil för sluten tankventilation – kretsbrott Ledningar, omkopplingsventil för sluten tankventilation
P2010 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2010 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2011 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – kretsbrott Kretsbrott, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2011 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 – kretsbrott Kretsbrott, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2012 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2012 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2013 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2013 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2014 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2015 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – områdes-/funktionsfel Ledningar, mekaniskt fel, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2016 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2017 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2018 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2019 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P201A Reduktionsmedelsventil, enhet 1, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel
P201B Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – låg matarspänning Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P201C Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – låg matarspänning Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P201D Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – invändig felfunktion Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P201E Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – invändig felfunktion Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2020 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – områdes-/funktionsfel Ledningar, mekaniskt fel, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2021 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2022 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2023 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2157 Insprutare – grupp D, matarspänning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2158 Hastighetssensor B – felfunktion i krets Ledningar, hastighetssensor
P2159 Hastighetssensor B – områdes-/funktionsfel Ledningar, hastighetssensor
P215A Hastighetssensor/hjulvarvtal – förhållande Ledningar, hastighetssensor, hjulvarvtalssensor, fel däckdimension, motorstyrdon
P215B Hastighetssensor/varvtalssensor för utgående växellådsaxel – förhållande Ledningar, hastighetssensor, utgående axelns varvtalssensor, mekaniskt växellådsfel, fel däckdimension, motorstyrdon
P215C Hastighetssensor/utgående axelns varvtalssensor – förhållande Ledningar, hastighetssensor, utgående axelns varvtalssensor, mekaniskt växellådsfel, fel däckdimension, motorstyrdon
P2160 Hastighetssensor B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, hastighetssensor
P2161 Hastighetssensor B – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, hastighetssensor
P2162 Hastighetssensor A/B – förhållande Ledningar, hastighetssensor, fel däckdimension
P2163 Gaspedallägessensor A – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, gaspedallägessensor
P2163 Spjällägessensor A – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, spjällägessensor
P2164 Gaspedallägessensor B – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, gaspedallägessensor
P2164 Spjällägessensor B – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, spjällägessensor
P2165 Gaspedallägessensor C – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, gaspedallägessensor
P2165 Spjällägessensor C – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, spjällägessensor
P2166 Gaspedallägessensor D – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, gaspedallägessensor
P2166 Spjällägessensor D – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, spjällägessensor
P2167 Gaspedallägessensor E – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, gaspedallägessensor
P2167 Spjällägessensor E – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, spjällägessensor
P2168 Gaspedallägessensor F – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, gaspedallägessensor
P2168 Spjällägessensor F – max ändläge utanför gränsvärden Ledningar, spjällägessensor
P2169 Avluftningssolenoid för avgastryckregulator – avbrott i krets Ledningar, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P216A Insprutargrupp E, matarspänning – kretsbrott Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P216B Insprutargrupp E, matarspänning – låg kretsspänning Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P216C Insprutargrupp E, matarspänning – hög kretsspänning Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P216D Insprutargrupp F, matarspänning – kretsbrott Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P216E Insprutargrupp F, matarspänning – låg kretsspänning Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P216F Insprutargrupp F, matarspänning – hög kretsspänning Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P2170 Avluftningssolenoid för avgastryckregulator – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2171 Avluftningssolenoid för avgastryckregulator – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2172 Elektroniskt spjällsystem – plötsligt högt luftflöde upptäckt Insugssystem, spjällhus
P2173 Elektroniskt spjällsystem – högt luftflöde upptäckt Insugssystem, spjällhus
P2174 Elektroniskt spjällsystem – plötsligt lågt luftflöde upptäckt Insugssystem, spjällhus
P2175 Elektroniskt spjällsystem – lågt luftflöde upptäckt Insugssystem, spjällhus
P2176 Elektroniskt spjällsystem – tomgångsläge inte inlärt Grundinställning ej utförd
P2177 Systemet för magert över tomgång, cylinderrad 1 Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2178 Systemet för fett över tomgång, cylinderrad 1 Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2179 Systemet för magert över tomgång, cylinderrad 2 Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P217A Insprutargrupp G, matarspänning – kretsbrott Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P217B Insprutargrupp G, matarspänning – låg kretsspänning Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P217C Insprutargrupp G, matarspänning – hög kretsspänning Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P217D Insprutargrupp H, matarspänning – kretsbrott Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P217E Insprutargrupp H, matarspänning – låg kretsspänning Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P217F Insprutargrupp H, matarspänning – hög kretsspänning Ledningar, motorstyrrelä, insprutare, motorstyrdon
P2180 Systemet för fett över tomgång, cylinderrad 2 Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2181 Kylsystem utanför gränsvärden Kylar, kylvätsketermostat, kylfläktmotor
P2524 Luftkonditioneringens begärd signal B – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens styrdon
P2525 Trycksensor för vakuumbehållare – felfunktion i krets Ledningar, trycksensor för vakuumbehållare
P2526 Trycksensor för vakuumbehållare – områdes-/funktionsfel Ledningar, trycksensor för vakuumbehållare, slangar blockerade/läcker
P2527 Trycksensor för vakuumbehållare – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, trycksensor för vakuumbehållare
P2528 Trycksensor för vakuumbehållare – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, trycksensor för vakuumbehållare
P2529 Trycksensor för vakuumbehållare – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, trycksensor för vakuumbehållare
P252A Givare för motoroljekvalitet – felfunktion i krets Ledningar, givare för motoroljekvalitet, motorstyrdon
P252B Givare för motoroljekvalitet – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, givare för motoroljekvalitet, motorstyrdon
P252C Givare för motoroljekvalitet – låg kretsspänning Ledningar, givare för motoroljekvalitet, motorstyrdon
P252D Givare för motoroljekvalitet – hög kretsspänning Ledningar, givare för motoroljekvalitet, motorstyrdon
P252E Givare för motoroljekvalitet – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, givare för motoroljekvalitet, motorstyrdon
P252F Motorns oljenivå för hög Motorns oljenivå
P2530 Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) – felfunktion i krets Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2531 Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2532 Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2533 Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) – felfunktion i krets Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2534 Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2535 Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2536 Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) – felfunktion i krets Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2537 Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2538 Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2539 Sensor för lågt bränsletryck – felfunktion i krets Ledningar, sensor för lågt bränsletryck
P253A Övervakning av kraftuttag – avbrott i krets Ledningar, motorstyrdon
P253B Övervakning av kraftuttag – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, motorstyrdon
P253C Övervakning av kraftuttag – låg kretsspänning Ledningar, motorstyrdon
P253D Övervakning av kraftuttag – hög kretsspänning Ledningar, motorstyrdon
P253E Kraftuttag – intermittent felfunktion i avkännarkrets
P253F Motoroljan förorenad Motorolja
P2540 Sensor för lågt bränsletryck – områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor för lågt bränsletryck
P2541 Sensor för lågt bränsletryck – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, sensor för lågt bränsletryck
P2542 Sensor för lågt bränsletryck – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, sensor för lågt bränsletryck
P2543 Sensor för lågt bränsletryck – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, sensor för lågt bränsletryck
P2544 Begäran om vridmomentreglering, insignal A – felfunktion Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2545 Begäran om vridmomentreglering, insignal A – områdes-/funktionsfel Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2546 Begäran om vridmomentreglering, insignal A – låg signal Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2547 Begäran om vridmomentreglering, insignal A – hög signal Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P265B Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P265C Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P265D Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P265E Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P2660 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – kretsbrott Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2661 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av Vipparmsmanöverdon
P2662 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – manöverdon fastnat i läge på Vipparmsmanöverdon
P2663 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2664 Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2665 Bränsleavstängningens magnetventil B – kretsbrott Ledningar, bränsleavstängningens magnetventil
P2666 Bränsleavstängningens magnetventil B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, bränsleavstängningens magnetventil
P2667 Bränsleavstängningens magnetventil B – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, bränsleavstängningens magnetventil
P2668 Kontrollampa för bränsleläge – felfunktion i krets Ledningar, kontrollampa för bränsleläge
P2669 Manöverdonets matarspänning B – kretsbrott Ledningar, motorstyrdon
P266A Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P266B Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P266C Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P266D Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P266E Lägessensor för vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P2670 Manöverdonets matarspänning B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2671 Manöverdonets matarspänning B – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2672 Insprutningspump förskjutning av matningsbörjan – förskjutning felfunktion
P2673 Insprutningspump kalibrering av matningsbörjan – kalibrering inte inlärd
P2674 Insprutningspump bränslekalibrering – kalibrering inte inlärd
P2675 Styrning av luftfilterinlopp – kretsbrott  
P2676 Styrning av luftfilterinlopp – låg kretsspänning  
P2677 Styrning av luftfilterinlopp – hög kretsspänning  
P2678 Styrning av ventil för kylvätskeexpansionskärl – kretsbrott  
P2679 Styrning av ventil för kylvätskeexpansionskärl – låg kretsspänning  
P267A Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P267B Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P267C Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P267D Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P267E Lägessensor för vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, lägessensor för vipparmsmanöverdon, motorstyrdon
P2680 Styrning av ventil för kylvätskeexpansionskärl – hög kretsspänning  
P2681 Styrning av kylvätskeöverströmningsventil – kretsbrott  
P2682 Styrning av kylvätskeöverströmningsventil – låg kretsspänning  
P2683 Styrning av kylvätskeöverströmningsventil – hög kretsspänning  
P2684 Manöverdonets matarspänning C – kretsbrott  
P2685 Manöverdonets matarspänning C – låg kretsspänning  
P2686 Manöverdonets matarspänning C – hög kretsspänning  
P22B6 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, pumpströmreglering – låg kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B7 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, pumpströmreglering – hög kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B8 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, plusströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22B9 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, plusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22BA Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, plusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22BB Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, referensspänning – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22BC Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, referensspänning – funktionsproblem Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22BD Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, referensspänning – låg kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22BE Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, referensspänning – hög kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22BF Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, minusströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22C0 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, minusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22C1 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, minusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22C2 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, pumpströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22C3 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, pumpströmreglering – låg kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22C4 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, pumpströmreglering – hög kretsspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond
P22C5 Turboutloppsventil – avbrott i styrkrets Ledningar, turboutloppsventil
P22C6 Turboutloppsventil – låg spänning i styrkrets Ledningar, turboutloppsventil
P22C7 Turboutloppsventil – hög spänning i styrkrets Ledningar, turboutloppsventil
P22C8 Turboutloppsventil – ventilen kärvar i öppet läge Ledningar, turboutloppsventil
P22C9 Turboutloppsventil – ventilen fastnat i stängt läge Ledningar, turboutloppsventil
P22CA Omkopplingsventil för turboutlopp – avbrott i styrkrets Ledningar, omkopplingsventil för turboutlopp
P22CB Omkopplingsventil för turboutlopp – låg spänning i styrkrets Ledningar, omkopplingsventil för turboutlopp
P22CC Omkopplingsventil för turboutlopp – hög spänning i styrkrets Ledningar, omkopplingsventil för turboutlopp
P22CD Omkopplingsventil för turboutlopp – ventilen kärvar i öppet läge Ledningar, omkopplingsventil för turboutlopp
P22CE Omkopplingsventil för turboutlopp – ventilen fastnat i stängt läge Ledningar, omkopplingsventil för turboutlopp
P22CF Turboinloppsventil – avbrott i styrkrets Ledningar, turboinloppsventil
P22D0 Turboinloppsventil – låg spänning i styrkrets Ledningar, turboinloppsventil
P22D1 Turboinloppsventil – hög spänning i styrkrets Ledningar, turboinloppsventil
P22D2 Turboinloppsventil – ventilen kärvar i öppet läge Ledningar, turboinloppsventil
P22D3 Turboinloppsventil – ventilen fastnat i stängt läge Ledningar, turboinloppsventil
P22D4 Lägessensor för turboinloppsventil – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor för turboinloppsventil
P22D5 Lägessensor för turboinloppsventil – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor för turboinloppsventil
P22D6 Lägessensor för turboinloppsventil – låg kretsspänning Ledningar, lägessensor för turboinloppsventil
P22D7 Lägessensor för turboinloppsventil – hög kretsspänning Ledningar, lägessensor för turboinloppsventil
P22D8 Lägessensor för turboinloppsventil – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, lägessensor för turboinloppsventil
P2300 Tändspole A, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2301 Tändspole A, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2302 Tändspole A, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2303 Tändspole B, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2304 Tändspole B, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2305 Tändspole B, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2306 Tändspole C, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2307 Tändspole C, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2308 Tändspole C, sekundärkrets – felfunktion Ledningar, tändspole
P2309 Tändspole D, primärkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2310 Tändspole D, primärkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2821 Magnetventil för växellådans oljetryck J – magnetventil fastnat i läge på Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon
P2822 Magnetventil för växellådans oljetryck J – elektrisk Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2823 Magnetventil för växellådans oljetryck J – intermittent Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2824 Magnetventil för växellådans oljetryck J – avbrott i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2825 Magnetventil för växellådans oljetryck J – styrkrets områdes-/funktionsfel Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2826 Magnetventil för växellådans oljetryck J – låg spänning i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2827 Magnetventil för växellådans oljetryck J – hög spänning i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2828 Magnetventil för växellådans oljetryck K
P2829 Magnetventil för växellådans oljetryck K – funktionsproblem eller fastnat i FRÅN-läge Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon
P282A Magnetventil för växellådans oljetryck K – magnetventil fastnat i läge på Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon
P282B Magnetventil för växellådans oljetryck K – elektrisk Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P282C Magnetventil för växellådans oljetryck K – intermittent Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P282D Magnetventil för växellådans oljetryck K – avbrott i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P282E Magnetventil för växellådans oljetryck K – styrkrets områdes-/funktionsfel Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P282F Magnetventil för växellådans oljetryck K – låg spänning i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2830 Magnetventil för växellådans oljetryck K – hög spänning i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2831 Läge skiftgaffel A – felfunktion i krets
P2832 Läge skiftgaffel A – krets områdes-/funktionsfel
P2833 Läge skiftgaffel A – låg signal
P2834 Läge skiftgaffel A – hög signal
P2835 Läge skiftgaffel A – intermittent signal
P2836 Läge skiftgaffel B – felfunktion i krets
P2837 Läge skiftgaffel B – krets områdes-/funktionsfel
P2838 Läge skiftgaffel B – låg signal
P2839 Läge skiftgaffel B – hög signal
P283A Läge skiftgaffel B – intermittent signal
P283B Läge skiftgaffel C – felfunktion i krets
P283C Läge skiftgaffel C – krets områdes-/funktionsfel
P283D Läge skiftgaffel C – låg signal
P283E Läge skiftgaffel C – hög signal
P283F Läge skiftgaffel C – intermittent signal
P2840 Läge skiftgaffel D – felfunktion i krets
P2841 Läge skiftgaffel D – krets områdes-/funktionsfel
P2842 Läge skiftgaffel D – låg signal
P2843 Läge skiftgaffel D – hög signal
P2844 Läge skiftgaffel D – intermittent signal
P2845 Lägessensor skiftgaffel A – felaktig neutrallägesindikering
P2846 Lägessensor skiftgaffel B – felaktig neutrallägesindikering
P2847 Lägessensor skiftgaffel C – felaktig neutrallägesindikering
P2848 Lägessensor skiftgaffel D – felaktig neutrallägesindikering
P2849 Skiftgaffel A – skiftgaffel fastnat
P284A Skiftgaffel B – skiftgaffel fastnat
P284B Skiftgaffel C – skiftgaffel fastnat
P284C Skiftgaffel D – skiftgaffel fastnat
P284D Skiftgaffel A – ej begärd rörelse
P284E Skiftgaffel B – ej begärd rörelse
P284F Skiftgaffel C – ej begärd rörelse
P2850 Skiftgaffel D – ej begärd rörelse
P2851 Lägessensor skiftgaffel – A/B-förhållande
P2852 Lägessensor skiftgaffel – C/D-förhållande
P2853 Koppling A – tryckavlastning felfunktion
P2854 Koppling B – tryckavlastning felfunktion
P2855 Koppling A – tryckpåfyllning felfunktion
P2856 Koppling B – tryckpåfyllning felfunktion
P2857 Koppling A – trycksättning felfunktion
P2858 Koppling B – trycksättning felfunktion
P2859 Koppling A – tryckbortkoppling felfunktion
P285A Koppling B – tryckbortkoppling felfunktion
P2182 Motortemperatursensor 2 – felfunktion i krets Ledningar, motortemperatursensor
P2183 Motortemperatursensor 2 – områdes-/funktionsfel Ledningar, motortemperatursensor
P2184 Motortemperatursensor 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motortemperatursensor
P2185 Motortemperatursensor 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motortemperatursensor
P2186 Motortemperatursensor 2 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, motortemperatursensor
P2187 Systemet för magert på tomgång, cylinderrad 1 Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2188 Systemet för fett på tomgång, cylinderrad 1 Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2189 Systemet för magert på tomgång, cylinderrad 2 Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P218A Elektroniskt spjällsystem B – tomgångsläge inte inlärt Grundinställning ej utförd
P218B Spjäll-/bränsleavstängning B – felfunktion i krets Ledningar
P218C Spjäll-/bränsleavstängning B – krets områdes-/funktionsfel Ledningar
P218D Spjäll-/bränsleavstängning B – låg kretsspänning Ledningar
P218E Spjäll-/bränsleavstängning B – hög kretsspänning Ledningar
P2190 Systemet för fett på tomgång, cylinderrad 2 Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2191 Systemet för magert vid högre belastning, cylinderrad 1 Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2192 Systemet för fett vid högre belastning, cylinderrad 1 Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2193 Systemet för magert vid högre belastning, cylinderrad 2 Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2194 Systemet för fett vid högre belastning, cylinderrad 2 Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2195 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 – signalen fastnat i magert läge Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2195 Lambdasond 1, cylinderrad 1 – signalen fastnat i magert läge Lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2196 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 – signalen fastnat i fett läge Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2196 Lambdasond 1, cylinderrad 1 – signalen fastnat i fett läge Lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2197 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 – signalen fastnat i magert läge Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2197 Lambdasond 1, cylinderrad 2 – signalen fastnat i magert läge Lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2198 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 – signalen fastnat i fett läge Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2198 Lambdasond 1, cylinderrad 2 – signalen fastnat i fett läge Lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2199 Temperatursensor för insugsluft 1/2 – förhållande Ledningar, temperatursensor för insugsluft
P219A Blandningsreglering, cylinderrad 1 – värde utanför område
P219B Blandningsreglering, cylinderrad 2 – värde utanför område
P219C Blandningsreglering, cylinder 1 – värde utanför område
P219D Blandningsreglering, cylinder 2 – värde utanför område
P219E Blandningsreglering, cylinder 3 – värde utanför område
P219F Blandningsreglering, cylinder 4 – värde utanför område
P21A0 Blandningsreglering, cylinder 5 – värde utanför område
P21A1 Blandningsreglering, cylinder 6 – värde utanför område
P21A2 Blandningsreglering, cylinder 7 – värde utanför område
P21A3 Blandningsreglering, cylinder 8 – värde utanför område
P21A4 Blandningsreglering, cylinder 9 – värde utanför område
P21A5 Blandningsreglering, cylinder 10 – värde utanför område
P21A6 Blandningsreglering, cylinder 11 – värde utanför område
P21A7 Blandningsreglering, cylinder 12 – värde utanför område
P2200 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, sensor för kväveoxider
P2201 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 – områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor för kväveoxider
P2202 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2203 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2204 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 – intermittent insignal Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2205 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning – kretsbrott Ledningar, sensor för kväveoxider
P2206 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2207 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2208 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – felfunktion Ledningar, sensor för kväveoxider
P2209 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor för kväveoxider
P220A Sensor för kväveoxider 1, cylinderrad 1 – felfunktion i matarspänningskrets Ledningar, sensor för kväveoxider
P220B Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 1 – felfunktion i matarspänningskrets Ledningar, sensor för kväveoxider
P220C Sensor för kväveoxider 1, cylinderrad 2 – felfunktion i matarspänningskrets Ledningar, sensor för kväveoxider
P220D Sensor för kväveoxider 2, cylinderrad 2 – felfunktion i matarspänningskrets Ledningar, sensor för kväveoxider
P2210 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2241 Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2242 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2242 Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2243 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2243 Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning – kretsbrott Ledningar, lambdasond
P2244 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning – funktionsproblem Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2244 Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning – funktionsproblem Ledningar, lambdasond
P2245 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2245 Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2246 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2246 Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2247 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2247 Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning – kretsbrott Ledningar, lambdasond
P2248 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning – funktionsproblem Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2248 Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning – funktionsproblem Ledningar, lambdasond
P2249 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2249 Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2250 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2250 Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2251 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2251 Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering – kretsbrott Ledningar, lambdasond
P2252 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2252 Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2253 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2253 Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2254 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2254 Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering – kretsbrott Ledningar, lambdasond
P2255 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2255 Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2256 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2256 Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2257 Luftinblåsningssystem, reglering A – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2258 Luftinblåsningssystem, reglering A – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2259 Luftinblåsningssystem, reglering B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2260 Luftinblåsningssystem, reglering B – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2261 Turbons överströmningsventil/överströmningsventil för laddningskompressor Mekaniskt fel
P2262 Turboladdtryck inte registrerat Mekaniskt fel
P2263 Turboladdtryck/laddningskompressorladdtryck – funktionsproblem Mekaniskt fel
P2264 Givare separator bränsle/vatten – felfunktion i krets Ledningar, givare separator bränsle/vatten
P2265 Givare separator bränsle/vatten – områdes-/funktionsfel Ledningar, givare separator bränsle/vatten
P285B Skiftgaffelmanöverdon A – kretsbrott Ledningar, skiftgaffelmanöverdon
P285C Skiftgaffelmanöverdon A – kretsprestanda Ledningar, skiftgaffelmanöverdon
P285D Skiftgaffelmanöverdon A – låg kretsspänning Ledningar, skiftgaffelmanöverdon
P285E Skiftgaffelmanöverdon A – hög kretsspänning Ledningar, skiftgaffelmanöverdon
P285F Skiftgaffelmanöverdon B – kretsbrott Ledningar, skiftgaffelmanöverdon
P2860 Skiftgaffelmanöverdon B – kretsprestanda Ledningar, skiftgaffelmanöverdon
P2861 Skiftgaffelmanöverdon B – låg kretsspänning Ledningar, skiftgaffelmanöverdon
P2862 Skiftgaffelmanöverdon B – hög kretsspänning Ledningar, skiftgaffelmanöverdon
P2A00 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A01 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A02 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A03 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A04 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A05 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A06 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 – krets minusspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A07 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 – krets minusspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A08 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 – krets minusspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A09 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 – krets minusspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A10 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 – krets minusspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2A11 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 – krets minusspänning Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2BA7 Kväveoxider (NOx), gränsvärde överskridet – reduktionsmedelstanken tom Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P2BA8 Kväveoxider (NOx), gränsvärde överskridet – avbrott i reduktionsmedelsdosering Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P2BA9 Kväveoxider (NOx), gränsvärde överskridet – otillräcklig reduktionsmedelskvalitet Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P2BAA Kväveoxider (NOx), gränsvärde överskridet – låg reduktionsmedelsförbrukning Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P2BAB Kväveoxider (NOx), gränsvärde överskridet – felaktigt avgasflöde Ledningar, sensor för kväveoxider, avgasåterledningsventil/avgasåterledningens spjällmanöverdon, motorstyrdon
P2BAC Kväveoxider (NOx), gränsvärde överskridet – avgasåterledning deaktiverad Ledningar, sensor för kväveoxider, avgasåterledningsventil/avgasåterledningens spjällmanöverdon, motorstyrdon
P2BAD Kväveoxider (NOx), gränsvärde överskridet – okänd orsak
P2BAE Kväveoxider (NOx), gränsvärde överskridet – övervakning av NOx-reglering Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P2795 Växelriktning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus
P2796 Styrning av extrapump för växellådans ledningstryck – kretsbrott Ledningar, styrning av extrapump för växellådans ledningstryck, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P2797 Extrapump för växellådans ledningstryck – funktionsproblem Ledningar, extrapump för växellådans ledningstryck
P2798 Styrning av extrapump för växellådans ledningstryck – låg kretsspänning Ledningar, styrning av extrapump för växellådans ledningstryck, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P2799 Styrning av extrapump för växellådans ledningstryck – hög kretsspänning Ledningar, styrning av extrapump för växellådans ledningstryck, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P279A Fördelningsväxellåda högväxel – felaktig utväxling
P279B Fördelningsväxellåda lågväxel – felaktig utväxling
P279C Fördelningsväxellåda neutralläge – felaktig utväxling
P279D Styrning av fyrhjulsdrivning – felfunktion hos signal
P279E Styrning av fyrhjulsdrivning – styrkrets områdes-/funktionsfel
P279F Styrning av fyrhjulsdrivning – låg signal
P27A0 Styrning av fyrhjulsdrivning – hög signal
P2800 Växellägessensor B – insignal växellägen Ledningar, växellägessensor, växellådsstyrdon
P2801 Växellägessensor B – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, växellägessensor, växellådsstyrdon
P2802 Växellägessensor B – låg kretsspänning Ledningar, växellägessensor, växellådsstyrdon
P2803 Växellägessensor B – hög kretsspänning Ledningar, växellägessensor, växellådsstyrdon
P2804 Växellägessensor B – intermittent kretsspänning Ledningar, växellägessensor, växellådsstyrdon
P2805 Växellägessensor A/B – förhållande Ledningar, växellägessensor, växellådsstyrdon
P2806 Växellägessensor – växellägessensor felinpassad Ledningar, växellägessensor, växellådsstyrdon
P2807 Magnetventil för växellådans oljetryck G
P2808 Magnetventil för växellådans oljetryck G – funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon
P2809 Magnetventil för växellådans oljetryck G – magnetventil fastnat i läge på Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon
P280A Växellägessensor A – kalibrering inte inlärd
P280B Växellägessensor B – kalibrering inte inlärd
P2810 Magnetventil för växellådans oljetryck G – elektrisk Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2811 Magnetventil för växellådans oljetryck G – intermittent Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2812 Magnetventil för växellådans oljetryck G – avbrott i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2813 Magnetventil för växellådans oljetryck G – styrkrets områdes-/funktionsfel Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2814 Magnetventil för växellådans oljetryck G – låg spänning i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2815 Magnetventil för växellådans oljetryck G – hög spänning i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2816 Magnetventil för växellådans oljetryck H
P2817 Magnetventil för växellådans oljetryck H – funktionsproblem eller fastnat i FRÅN-läge Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon
P2818 Magnetventil för växellådans oljetryck H – magnetventil fastnat i läge på Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon
P2819 Magnetventil för växellådans oljetryck H – elektrisk Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P281A Magnetventil för växellådans oljetryck H – intermittent Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P281B Magnetventil för växellådans oljetryck H – avbrott i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P281C Magnetventil för växellådans oljetryck H – styrkrets områdes-/funktionsfel Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P281D Magnetventil för växellådans oljetryck H – låg spänning i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P281E Magnetventil för växellådans oljetryck H – hög spänning i styrkrets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P281F Magnetventil för växellådans oljetryck J – felfunktion Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon
P2820 Magnetventil för växellådans oljetryck J – funktionsproblem eller fastnat i FRÅN-läge Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon
P2073 Grenrörstrycksensor/luftmassamätare – spjälläge Ledningar, grenrörstrycksensor, luftmassamätare
P2074 Grenrörstrycksensor/luftmassamätare – spjälläge Ledningar, grenrörstrycksensor, luftmassamätare
P2075 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2076 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft – områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2077 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2078 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2079 Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P207A Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P207B Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P207C Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar, lägessensor inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P207D Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar, lägessensor inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P207E Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – intermittent kretsspänning Ledningar, lägessensor inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P207F Reduktionsmedelskvalitet – funktionsproblem
P2080 Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 – områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2081 Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2082 Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 – områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2083 Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2084 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 – områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2085 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2086 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 – områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2087 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2088 Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2089 Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P208A Reglering av reduktionsmedelspump – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelspump, motorstyrdon
P2134 Gaspedallägessensor/-kontakt F – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/-kontakt
P2134 Spjällägessensor/-kontakt F – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2135 Gaspedallägessensor/-kontakt A/B – spänningskorrelation Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2135 Spjällägessensor/-kontakt A/B – spänningskorrelation Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2136 Gaspedallägessensor/-kontakt A/C – spänningskorrelation Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2136 Spjällägessensor/-kontakt A/C – spänningskorrelation Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2137 Gaspedallägessensor/-kontakt B/C – spänningskorrelation Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2137 Spjällägessensor/-kontakt B/C – spänningskorrelation Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2138 Gaspedallägessensor/-kontakt D/E – spänningskorrelation Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2138 Spjällägessensor/-kontakt D/E – spänningskorrelation Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2139 Gaspedallägessensor/-kontakt D/F – spänningskorrelation Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2139 Spjällägessensor/-kontakt D/F – spänningskorrelation Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P213A Avgasåterledningens spjäll B – kretsbrott Ledningar, avgasåterledningens spjäll, motorstyrdon
P213B Avgasåterledningens spjäll B – styrkrets områdes-/funktionsfel Ledningar, avgasåterledningens spjäll, motorstyrdon
P213C Avgasåterledningens spjäll B – låg spänning i styrkrets Ledningar, avgasåterledningens spjäll, motorstyrdon
P213D Avgasåterledningens spjäll B – hög spänning i styrkrets Ledningar, avgasåterledningens spjäll, motorstyrdon
P213E Insprutningssystem fel – nödavstängningsläge för motorn
P213F Bränslepumpsystem fel – nödavstängningsläge för motorn Ledningar, bränslepump, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2140 Gaspedallägessensor/-kontakt E/F – spänningskorrelation Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2140 Spjällägessensor/-kontakt E/F – spänningskorrelation Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2141 Avgasåterledningens spjällreglerventil – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, avgasåterledningens spjällstyrventil
P2142 Avgasåterledningens spjällreglerventil – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, avgasåterledningens spjällstyrventil
P2143 Avluftningsreglering för avgasåterledning – kretsbrott Ledningar, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2144 Avluftningsreglering för avgasåterledning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2145 Avluftningsreglering för avgasåterledning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2146 Insprutare – grupp A, matarspänning – kretsbrott Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2147 Insprutare – grupp A, matarspänning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2148 Insprutare – grupp A, matarspänning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2149 Insprutare – grupp B, matarspänning – kretsbrott Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2150 Insprutare – grupp B, matarspänning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2151 Insprutare – grupp B, matarspänning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2152 Insprutare – grupp C, matarspänning – kretsbrott Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2153 Insprutare – grupp C, matarspänning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2154 Insprutare – grupp C, matarspänning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2155 Insprutare – grupp D, matarspänning – kretsbrott Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2156 Insprutare – grupp D, matarspänning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P20D8 Bränsletillförselreglering för avgasrening – funktionsproblem
P20D9 Bränsletillförsel för avgasrening – låg spänning i styrkrets
P20DA Bränsletillförsel för avgasrening – hög spänning i styrkrets
P20DB Bränsletillförsel för avgasrening – reglering fastnat i öppet läge
P20DC Bränsletillförselreglering för avgasrening – ventilen fastnat i stängt läge
P20DD Bränsletryckgivare för avgasrening – felfunktion i krets Ledningar, bränsletryckgivare för avgasrening, motorstyrdon
P20DE Bränsletryckgivare för avgasrening – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, bränsletryckgivare för avgasrening, motorstyrdon
P20DF Bränsletryckgivare för avgasrening – låg kretsspänning Ledningar, bränsletryckgivare för avgasrening, motorstyrdon
P20E0 Bränsletryckgivare för avgasrening – hög kretsspänning Ledningar, bränsletryckgivare för avgasrening, motorstyrdon
P20E1 Bränsletryckgivare för avgasrening – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, bränsletryckgivare för avgasrening, motorstyrdon
P20E2 Temperatursensor för avgaser 1/2, cylinderrad 1 – förhållande Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P20E3 Temperatursensor för avgaser 1/3, cylinderrad 1 – förhållande Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P20E4 Temperatursensor för avgaser 2/3, cylinderrad 1 – förhållande Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P20E5 Temperatursensor för avgaser 1/2, cylinderrad 2 – förhållande Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P20E6 Lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – tryck för lågt
P20E7 Lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – tryck för högt
P20E8 Reduktionsmedelstryck – tryck för lågt
P20E9 Reduktionsmedelstryck – tryck för högt
P20EA Effektrelä reduktionsmedelsstyrdon – funktionsproblem
P20EB Effektrelä reduktionsmedelsstyrdon – funktionsproblem
P20EC Sensor för kväveoxider, katalysator, cylinderrad 1 – övertemperatur Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P20ED Sensor för kväveoxider, förkatalysator, cylinderrad 1 – övertemperatur Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P20EE Sensor för kväveoxider, katalysator, cylinderrad 1 – verkningsgrad under tröskelvärde Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P20EF Sensor för kväveoxider, förkatalysator, cylinderrad 1 – verkningsgrad under tröskelvärde Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P20F0 Sensor för kväveoxider, katalysator, cylinderrad 2 – övertemperatur Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P20F1 Sensor för kväveoxider, förkatalysator, cylinderrad 2 – övertemperatur Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P20F2 Sensor för kväveoxider, katalysator, cylinderrad 2 – verkningsgrad under tröskelvärde Ledningar, sensor för kväveoxider, motorstyrdon
P2570 Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2571 Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2572 Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator Ledningar, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2573 Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator – områdes-/funktionsfel Ledningar, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2574 Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2575 Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2576 Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2577 Ozonreduceringskatalysator – verkningsgrad under tröskelvärde Ozonreduceringskatalysator
P2578 Varvtalssensor turbokompressor – felfunktion i krets Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2579 Varvtalssensor turbokompressor – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P257A Reglering av vakuumbehållare – kretsbrott
P257B Reglering av vakuumbehållare – låg kretsspänning
P257C Reglering av vakuumbehållare – hög kretsspänning
P257D Motorhuvskontakt – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, motorhuvskontakt, motorstyrdon
P257E Motorhuvskontakt – låg kretsspänning Ledningar, motorhuvskontakt, motorstyrdon
P257F Motorhuvskontakt – hög kretsspänning Ledningar, motorhuvskontakt, motorstyrdon
P2580 Varvtalssensor turbokompressor – låg kretsspänning Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2581 Varvtalssensor turbokompressor – hög kretsspänning Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2582 Varvtalssensor turbokompressor – intermittent kretsspänning Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2583 Avståndssensor för farthållare, mitt fram – felfunktion
P2584 Styrdon bränsleadditiv – felindikeringslampa tänd begärs
P2585 Styrdon bränsleadditiv – felindikeringslampa tänd begärs
P2586 Turbons laddreglerlägessensor B – felfunktion i krets Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P2587 Turbons laddreglerlägessensor B – felfunktion i krets Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P2588 Turbons laddreglerlägessensor B – låg kretsspänning Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P2589 Turbons laddreglerlägessensor B – hög kretsspänning Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P258A Vakuumpump – avbrott i styrkrets Ledningar, vakuumpump, motorstyrdon
P258B Styrning av vakuumpump – områdes-/funktionsfel Ledningar, vakuumpump, motorstyrdon
P258C Styrning av vakuumpump – låg kretsspänning Ledningar, vakuumpump, motorstyrdon
P258D Vakuumpump – hög spänning i styrkrets Ledningar, vakuumpump, motorstyrdon
P258E Kraftuttagsaktiveringsströmställare – funktionsproblem Ledningar, kraftuttagsaktiveringsströmställare, motorstyrdon
P258F Begäran om vridmomentreglering – utsignal felfunktion Ledningar, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P2590 Turbons laddreglerlägessensor B – felfunktion i krets Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P2591 Avståndssensor för farthållare, vänster fram – felfunktion
P2592 Avståndssensor för farthållare, höger fram – felfunktion
P2593 Varvtalssensor turbokompressor B – felfunktion i krets Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2594 Varvtalssensor turbokompressor B – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2595 Varvtalssensor turbokompressor B – låg kretsspänning Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2596 Varvtalssensor turbokompressor B – hög kretsspänning Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2597 Varvtalssensor turbokompressor B – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, varvtalssensor turbokompressor, motorstyrdon
P2598 Turbons laddreglerlägessensor A, funktionsproblem – låg signal Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P2599 Turbons laddreglerlägessensor A, funktionsproblem – hög signal Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P259A Turbons laddreglerlägessensor B, funktionsproblem – låg signal Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P259B Turbons laddreglerlägessensor B, funktionsproblem – hög signal Ledningar, turbons laddreglerlägessensor, motorstyrdon
P259C För lång tid för att gå över till sluten laddreglering för turbo A
P210F Elektroniskt spjällsystem – läge för nödbegränsning av varvtal Ledningar, spjällstyrmotor, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2110 Elektroniskt spjällsystem – läge för nödbegränsning av varvtal Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2111 Elektroniskt spjällsystem – manöverdon fastnat i öppet läge Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P2112 Elektroniskt spjällsystem – manöverdon fastnat i stängt läge Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P2113 Gaspedallägessensor B – min ändläge utanför gränsvärden Gaspedallägessensor
P2113 Spjällägessensor B – min ändläge utanför gränsvärden Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2114 Gaspedallägessensor C – min ändläge utanför gränsvärden Gaspedallägessensor
P2114 Spjällägessensor C – min ändläge utanför gränsvärden Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2115 Gaspedallägessensor D – min ändläge utanför gränsvärden Gaspedallägessensor
P2115 Spjällägessensor D – min ändläge utanför gränsvärden Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2116 Gaspedallägessensor E – min ändläge utanför gränsvärden Ledningar, gaspedallägessensor
P2116 Spjällägessensor E – min ändläge utanför gränsvärden Ledningar, spjällägessensor
P2117 Gaspedallägessensor F – min ändläge utanför gränsvärden Ledningar, gaspedallägessensor
P2117 Spjällägessensor F – min ändläge utanför gränsvärden Ledningar, spjällägessensor
P2118 Elektroniskt spjällsystem, spjällstyrmotorström – områdes-/funktionsfel Ledningar, spjällstyrmotor
P2119 Elektroniskt spjällsystem, gasspjäll – områdes-/funktionsfel Gasspjäll går trögt/fastnar, spjällstyrmotor
P211A Elektroniskt spjällsystem B – manöverdon fastnat i öppet läge Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P211B Elektroniskt spjällsystem B – manöverdon fastnat i stängt läge Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P211C Elektroniskt spjällsystem B, spjällstyrmotorström – områdes-/funktionsfel Ledningar, spjällstyrmotor
P211D Elektroniskt spjällsystem B, spjällhus – områdes-/funktionsfel Gasspjäll går trögt/fastnar, spjällstyrmotor
P211E Elektroniskt spjällsystem B – datorfel Ledningar, spjällstyrenhet, motorstyrdon
P211F Elektroniskt spjällsystem B – funktionsproblem Ledningar, spjällstyrenhet, motorstyrdon
P2120 Gaspedallägessensor/-kontakt D – felfunktion i krets Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2120 Spjällägessensor/-kontakt D – felfunktion i krets Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2121 Gaspedallägessensor/-kontakt D – områdes-/funktionsfel Ledningar, gaspedallägessensor/-kontakt
P2121 Spjällägessensor/-kontakt D – områdes-/funktionsfel Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2122 Gaspedallägessensor/-kontakt D – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/-kontakt
P2281 Luftläcka mellan luftmassamätare och gasspjäll Mekaniskt fel
P2282 Luftläcka mellan spjällhus och inloppsventiler Mekaniskt fel
P2283 Insprutarstyrtrycksensor – felfunktion i krets Ledningar, insprutarstyrtrycksensor
P2284 Insprutarstyrtrycksensor – områdes-/funktionsfel Ledningar, insprutarstyrtrycksensor
P2285 Insprutarstyrtrycksensor – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, insprutarstyrtrycksensor
P2286 Insprutarstyrtrycksensor – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, insprutarstyrtrycksensor
P2287 Insprutarstyrtrycksensor – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, insprutarstyrtrycksensor
P2288 Insprutarens reglertryck – tryck för högt Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2289 Insprutarens reglertryck, motorn avstängd – tryck för högt Bränsletryckregulator
P228A Bränsletryckregulator 1 – nödkörningsfunktion aktiverad
P228B Bränsletryckregulator 2 – nödkörningsfunktion aktiverad
P228C Bränsletryckregulator 1, reglergräns överskriden – bränsletryck lågt Bränsletryckregulator, motorstyrdon
P228D Bränsletryckregulator 1, reglergräns överskriden – bränsletryck hög Bränsletryckregulator, motorstyrdon
P228E Bränsletryckregulator 1, gränsvärde för inlärning överskridet – signal för lågt Ledningar, bränsletryckregulator
P228F Bränsletryckregulator 1, gränsvärde för inlärning överskridet – signal för högt Ledningar, bränsletryckregulator
P2290 Insprutarens reglertryck – tryck för lågt Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2291 Insprutarens reglertryck, inkopplad startmotor – tryck för lågt Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2292 Insprutarens reglertryck – oregelbunden Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2293 Bränsletryckregulator 2 – funktionsproblem Ledningar, bränsletryckregulator
P2294 Bränsletryckregulator 2 – felfunktion i krets Ledningar, bränsletryckregulator
P2295 Bränsletryckregulator 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, bränsletryckregulator
P2296 Bränsletryckregulator 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, bränsletryckregulator
P2297 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 – signal utanför område vid retardation Uppvärmd lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2297 Lambdasond 1, cylinderrad 1 – signal utanför område vid retardation Lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2298 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 – signal utanför område vid retardation Uppvärmd lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2298 Lambdasond 1, cylinderrad 2 – signal utanför område vid retardation Lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2299 Bromspedallägeskontakt/gaspedallägessensor – signalerna oförenliga Ledningar, bromspedallägeskontakt, gaspedallägessensor
P229A Bränsletryckregulator 2, reglergräns överskriden – bränsletryck lågt Bränsletryckregulator, motorstyrdon
P229B Bränsletryckregulator 2, reglergräns överskriden – bränsletryck hög Bränsletryckregulator, motorstyrdon
P2024 Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation – felfunktion i krets Ledningar, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2025 Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation – områdes-/funktionsfel Ledningar, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2026 Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation – låg spänning Ledningar kortslutna till stomme, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2027 Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation – hög spänning Ledningar kortslutna till plus, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2028 Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2029 Extravärmare (bränsledriven) – systemet deaktiverat Extravärmarsystem
P202A Reglering av värmare för reduktionsmedelstank – kretsbrott Ledningar, värmare för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P202B Reglering av värmare för reduktionsmedelstank – låg kretsspänning Ledningar, värmare för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P202C Reglering av värmare för reduktionsmedelstank – hög kretsspänning Ledningar, värmare för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P202D Reduktionsmedelsläckage
P202E Reduktionsmedelsventil – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, reduktionsmedelsventil, motorstyrdon
P202F Reduktionsmedelens matningsreglering – krets områdes-/funktionsfel
P2030 Extravärmare (bränsledriven) – funktionsproblem Extravärmarsystem
P2031 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2032 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser
P2033 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser
P2034 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2035 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser
P2036 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser
P2037 Lufttryckssensor för reduktionsmedel – felfunktion i krets Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2038 Lufttryckssensor för reduktionsmedel – områdes-/funktionsfel Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2039 Lufttryckssensor för reduktionsmedel – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P203A Reduktionsmedelsnivåsensor – felfunktion i krets Ledningar, reduktionsmedelsnivåsensor, motorstyrdon
P203B Reduktionsmedelsnivåsensor – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, reduktionsmedelsnivåsensor, motorstyrdon
P203C Reduktionsmedelsnivåsensor – låg kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsnivåsensor, motorstyrdon
P203D Reduktionsmedelsnivåsensor – hög kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsnivåsensor, motorstyrdon
P2756 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – felfunktion i krets Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2757 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2758 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – magnetventil fastnat i läge på Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2759 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – elektriskt fel Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2760 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2761 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – kretsbrott Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2762 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – områdes-/funktionsfel Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2763 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2764 Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2765 Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B – felfunktion i krets Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2766 Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B – områdes-/funktionsfel Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2767 Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B – ingen signal Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2768 Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2769 Momentomvandlarkoppling – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, momentomvandlarkoppling
P2770 Momentomvandlarkoppling – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, momentomvandlarkoppling
P2771 Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande – felfunktion i krets Ledningar, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2772 Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande – områdes-/funktionsfel Ledningar, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2773 Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2774 Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2775 Växelväljarkontakt, uppväxling – områdes-/funktionsfel Ledningar, växelväljarkontakt
P2776 Växelväljarkontakt, uppväxling – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, växelväljarkontakt
P2777 Växelväljarkontakt, uppväxling – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, växelväljarkontakt
P2778 Växelväljarkontakt, uppväxling – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt
P2779 Växelväljarkontakt, nedväxling – områdes-/funktionsfel Ledningar, växelväljarkontakt
P2780 Växelväljarkontakt, nedväxling – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, växelväljarkontakt
P2781 Växelväljarkontakt, nedväxling – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, växelväljarkontakt
P2782 Växelväljarkontakt, nedväxling – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt
P2783 Momentomvandlare – temperatur för hög Växellådans oljenivå låg, mekaniskt växellådsfel, momentomvandlarkopplingen slirar
P2784 Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor A/B – förhållande Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2785 Kopplingsställdon – temperatur för hög
P2786 Växlingsmanöverdon – temperatur för hög
P2787 Koppling – temperatur för hög Slirande koppling
P2788 Manuell växellåda med automatisk växling, adaptiv inlärning – vid gränsvärde
P2789 Koppling, adaptiv inlärning – vid gränsvärde
P278A Växellådans kickdown-kontakt – felfunktion i krets Ledningar, växellådans kickdown-kontakt, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P278B Växellådans kickdown-kontakt – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, växellådans kickdown-kontakt, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P278C Växellådans kickdown-kontakt – låg kretsspänning Ledningar, växellådans kickdown-kontakt, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P278D Växellådans kickdown-kontakt – hög kretsspänning Ledningar, växellådans kickdown-kontakt, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P278E Växellådans kickdown-kontakt – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, växellådans kickdown-kontakt, växellådsstyrdon, motorstyrdon
P278F Koppling B – adaptiv inlärning vid gränsvärde
P2790 Väljarriktning – felfunktion i krets Ledningar
P2791 Väljarriktning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme
P2792 Väljarriktning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus
P2793 Växelriktning – felfunktion i krets Ledningar
P2794 Växelriktning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme
P20A6 Reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – kretsbrott Ledningar, reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning, motorstyrdon
P20A7 Reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – funktionsproblem Ledningar, reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning, motorstyrdon
P20A8 Reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – låg kretsspänning Ledningar, reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning, motorstyrdon
P20A9 Reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – hög kretsspänning Ledningar, reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning, motorstyrdon
P20AA Reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – ventilen kärvar i öppet läge Ledningar, reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning, motorstyrdon
P20AB Reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning – ventilen fastnat i stängt läge Ledningar, reglerventil för lufttryck för reduktionsmedelsinsprutning, motorstyrdon
P20AC Temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet, motorstyrdon
P20AD Temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet, motorstyrdon
P20AE Temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet – låg kretsspänning Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet, motorstyrdon
P20AF Temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet – hög kretsspänning Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet, motorstyrdon
P20B0 Temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelsdoseringsenhet, motorstyrdon
P20B1 Reglerventil för reduktionsmedelsvärmare – kretsbrott Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20B2 Reglerventil för reduktionsmedelsvärmare – funktionsproblem Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20B3 Reglerventil för reduktionsmedelsvärmare – låg kretsspänning Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20B4 Reglerventil för reduktionsmedelsvärmare – hög kretsspänning Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20B5 Reglering av värmare för reduktionsmedelsdoseringsenhet – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20B6 Värmare för reduktionsmedelsdoseringsenhet – regleringsfel utanför gränsvärden Ledningar, värmare för reduktionsmedelsdoseringsenhet, motorstyrdon
P20B7 Värmare för reduktionsmedelsdoseringsenhet – låg spänning i styrkrets Ledningar, värmare för reduktionsmedelsdoseringsenhet, motorstyrdon
P20B8 Reglering av värmare för reduktionsmedelsdoseringsenhet – hög kretsspänning Ledningar, värmare för reduktionsmedelsdoseringsenhet, motorstyrdon
P20B9 Reglering av reduktionsmedelsvärmare A – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20BA Reglering av reduktionsmedelsvärmare A – felfunktion i krets Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20BB Reglering av reduktionsmedelsvärmare A – låg kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P20BC Reglering av reduktionsmedelsvärmare A – hög kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P2687 Bränslevärmare – kretsbrott Ledningar, bränslevärmare, motorstyrdon
P2688 Bränslevärmare – låg kretsspänning Ledningar, bränslevärmare, motorstyrdon
P2689 Bränslevärmare – hög kretsspänning Ledningar, bränslevärmare, motorstyrdon
P268A Insprutare – kalibrering inte inlärd/programmerad Kalibrering inte inlärd
P268B Högtrycksbränslepump – kalibrering inte inlärd/programmerad Kalibrering inte inlärd
P268C Insprutare 1 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P268D Insprutare 2 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P268E Insprutare 3 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P268F Insprutare 4 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P2690 Insprutare 5 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P2691 Insprutare 6 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P2692 Insprutare 7 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P2693 Insprutare 8 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P2694 Insprutare 9 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P2695 Insprutare 10 – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P2696 Insprutare – data oförenliga Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P2697 Bränsleinsprutare för avgasrening A – kretsbrott Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P2698 Bränsleinsprutare för avgasrening A – funktionsproblem Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P2699 Bränsleinsprutare för avgasrening A – låg kretsspänning Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P269A Bränsleinsprutare för avgasrening A – hög kretsspänning Ledningar, bränsleinsprutare för avgasrening, motorstyrdon
P269B Glödstiftsstyrning för avgasrening – kretsbrott Ledningar, glödstiftsstyrning, motorstyrdon
P269C Glödstiftsstyrning för avgasrening – funktionsproblem Ledningar, glödstiftsstyrning, motorstyrdon
P269D Glödstiftsstyrning för avgasrening – låg kretsspänning Ledningar, glödstiftsstyrning, motorstyrdon
P269E Glödstiftsstyrning för avgasrening – hög kretsspänning Ledningar, glödstiftsstyrning, motorstyrdon
P269F Glödstift för avgasrening – kretsbrott Ledningar, glödstift, motorstyrdon
P26A0 Glödstift för avgasrening – funktionsproblem Ledningar, glödstift, motorstyrdon
P26A1 Glödstift för avgasrening – låg kretsspänning Ledningar, glödstift, motorstyrdon
P26A2 Glödstift för avgasrening – hög kretsspänning Ledningar, glödstift, motorstyrdon
P2700 Växellådans friktionselement A, ansättningstid – områdes-/funktionsfel Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2701 Växellådans friktionselement B, ansättningstid – områdes-/funktionsfel Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2702 Växellådans friktionselement C, ansättningstid – områdes-/funktionsfel Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2703 Växellådans friktionselement D, ansättningstid – områdes-/funktionsfel Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2704 Växellådans friktionselement E, ansättningstid – områdes-/funktionsfel Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2705 Växellådans friktionselement F, ansättningstid – områdes-/funktionsfel Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2706 Växlingsmagnetventil F – felfunktion i krets Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2707 Växlingsmagnetventil F – funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2708 Växlingsmagnetventil F – magnetventil fastnat i läge på Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2709 Växlingsmagnetventil F – elektrisk Ledningar, växlingsmagnetventil
P2710 Växlingsmagnetventil F – intermittent Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil
P2711 Oväntad mekanisk växelurkoppling Förarfel, mekaniskt växellådsfel
P2712 Läckage i hydraulenhet
P2713 Magnetventil för växellådans oljetryck D – felfunktion i krets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2714 Magnetventil för växellådans oljetryck D – funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2715 Magnetventil för växellådans oljetryck D – magnetventil fastnat i läge på Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2716 Magnetventil för växellådans oljetryck D – elektrisk Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2717 Magnetventil för växellådans oljetryck D – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2718 Magnetventil för växellådans oljetryck D – kretsbrott Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2719 Magnetventil för växellådans oljetryck D – områdes-/funktionsfel Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2720 Magnetventil för växellådans oljetryck D – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2721 Magnetventil för växellådans oljetryck D – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2722 Magnetventil för växellådans oljetryck E – felfunktion i krets Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon

EOBD-koder

  • Alla EOBD-koder som börjar med P2 har standardbetydelse oberoende av bilmärke eller modell.
  • Följande lista visar alla P2-koder som tilldelats vid tiden för publicering.
EOBD-kod Felställe Trolig orsak
P2000 Kväveoxidavskiljare, cylinderrad 1 – verkningsgrad under tröskelvärde Kväveoxidavskiljare
P2001 Kväveoxidavskiljare, cylinderrad 2 – verkningsgrad under tröskelvärde Kväveoxidavskiljare
P2002 Partikelavskiljare, cylinderrad 1 – verkningsgrad under tröskelvärde Partikelavskiljare
P2003 Partikelavskiljare, cylinderrad 2 – verkningsgrad under tröskelvärde Partikelavskiljare
P2004 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – manöverdon fastnat i öppet läge Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2004 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 – ventil fastnat i öppet läge Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2005 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – manöverdon fastnat i öppet läge Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2005 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 – ventil fastnat i öppet läge Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2006 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – manöverdon fastnat i stängt läge Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2006 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 – ventil fastnat i stängt läge Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2007 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – manöverdon fastnat i stängt läge Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2007 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 – ventil fastnat i stängt läge Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2008 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – kretsbrott Kretsbrott, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2008 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 – kretsbrott Kretsbrott, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2009 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2009 Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P200A Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 – funktionsproblem Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P200B Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – funktionsproblem Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P200C Dieselpartikelfilter, cylinderrad 1 – övertemperatur
P200D Dieselpartikelfilter, cylinderrad 2 – övertemperatur
P200E Katalysator, cylinderrad 1 – övertemperatur
P200F Katalysator, cylinderrad 2 – övertemperatur
P2470 Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2471 Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2472 Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 1 – intermittent kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2473 Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2474 Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2475 Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2476 Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2477 Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 2 – intermittent kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2478 Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 – utanför område Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2479 Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 – utanför område Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P247A Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 1 – utanför område Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P247B Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 1 – utanför område Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P247C Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 – utanför område Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P247D Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 – utanför område Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P247E Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 2 – utanför område Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P247F Temperatursensor för avgaser 4, cylinderrad 2 – utanför område Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2480 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 1 – kretsbrott Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2481 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2482 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2483 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2484 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 1 – intermittent kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2485 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 2 – kretsbrott Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2486 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2487 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2488 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P2489 Temperatursensor för avgaser 5, cylinderrad 2 – intermittent kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P248A Reduktionsmedelsvärmare A, avkännarkrets – låg kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P248B Reduktionsmedelsvärmare A, avkännarkrets – hög kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P248C Reduktionsmedelsvärmare B, avkännarkrets – låg kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P248D Reduktionsmedelsvärmare B, avkännarkrets – hög kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelsvärmare, motorstyrdon
P248E Överströmningsventil kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – avbrott i styrkrets Ledningar, överströmningsventil kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P248F Överströmningsventil kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – styrkrets områdes-/funktionsfel Ledningar, överströmningsventil kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2490 Överströmningsventil kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – låg spänning i styrkrets Ledningar, överströmningsventil kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2491 Överströmningsventil kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – hög spänning i styrkrets Ledningar, överströmningsventil kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2492 Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2493 Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 1 – områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2494 Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2495 Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2496 Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 1 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2497 Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2498 Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – områdes-/funktionsfel Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P2211 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2212 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2213 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, sensor för kväveoxider
P2214 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 – områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor för kväveoxider
P2215 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 – låg insignal Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2216 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2217 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 – intermittent insignal Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2218 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning – kretsbrott Ledningar, sensor för kväveoxider
P2219 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2220 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2221 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets – felfunktion i krets Ledningar, sensor för kväveoxider
P2222 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets – områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor för kväveoxider
P2223 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2224 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2225 Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2226 Lufttryckssensor – felfunktion i krets Ledningar, lufttryckssensor
P2227 Lufttryckssensor – områdes-/funktionsfel Ledningar, lufttryckssensor
P2228 Lufttryckssensor – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lufttryckssensor
P2229 Lufttryckssensor – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lufttryckssensor
P222A Lufttryckssensor B – felfunktion i krets Ledningar, lufttryckssensor
P222B Lufttryckssensor B – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, lufttryckssensor
P222C Lufttryckssensor B – låg kretsspänning Ledningar, lufttryckssensor
P222D Lufttryckssensor B – hög kretsspänning Ledningar, lufttryckssensor
P222E Lufttryckssensor B – intermittent kretsspänning Ledningar, lufttryckssensor
P222F Lufttryckssensor A/B – förhållande Ledningar, lufttryckssensor
P2230 Lufttryckssensor – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, lufttryckssensor
P2231 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 – signalkrets kortsluten till värmarkrets Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2232 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 – signalkrets kortsluten till värmarkrets Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2233 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 – signalkrets kortsluten till värmarkrets Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2234 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 – signalkrets kortsluten till värmarkrets Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2235 Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 – signalkrets kortsluten till värmarkrets Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2236 Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 – signalkrets kortsluten till värmarkrets Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2237 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2237 Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering – kretsbrott Ledningar, lambdasond
P2238 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2238 Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2239 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2239 Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2240 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering – kretsbrott Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2240 Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering – kretsbrott Ledningar, lambdasond
P2241 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P205B Temperatursensor för reduktionsmedel – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P205C Temperatursensor för reduktionsmedel – låg kretsspänning Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P205D Temperatursensor för reduktionsmedel – hög kretsspänning Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P205E Temperatursensor för reduktionsmedel – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P205F Reduktionsmedelssystem, cylinderrad 2 – funktionsproblem
P2060 Luftpump för reduktionsmedel – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, luftpump för reduktionsmedel
P2061 Luftpump för reduktionsmedel – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, luftpump för reduktionsmedel
P2062 Reduktionsmedelens matningsreglering – kretsbrott Ledningar
P2063 Reduktionsmedelens matningsreglering – låg kretsspänning Ledningar
P2064 Reduktionsmedelens matningsreglering – hög kretsspänning Ledningar
P2065 Bränslemätarens nivåsensor B – felfunktion i krets Ledningar, bränslemätarens nivåsensor
P2066 Bränslemätarens nivåsensor B – funktionsproblem Ledningar, bränslemätarens nivåsensor
P2067 Bränslemätarens nivåsensor B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, bränslemätarens nivåsensor
P2068 Bränslemätarens nivåsensor B – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, bränslemätarens nivåsensor
P2069 Bränslemätarens nivåsensor B – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, bränslemätarens nivåsensor
P206A Sensor för reduktionsmedelskvalitet – felfunktion Ledningar, sensor för reduktionsmedelskvalitet, motorstyrdon
P206B Sensor för reduktionsmedelskvalitet – områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor för reduktionsmedelskvalitet, motorstyrdon
P206C Sensor för reduktionsmedelskvalitet – låg kretsspänning Ledningar, sensor för reduktionsmedelskvalitet, motorstyrdon
P206D Sensor för reduktionsmedelskvalitet – hög kretsspänning Ledningar, sensor för reduktionsmedelskvalitet, motorstyrdon
P206E Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – manöverdon fastnat i öppet läge Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P206F Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 – manöverdon fastnat i stängt läge Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, motorstyrdon
P2070 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft – manöverdon fastnat i öppet läge Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2070 Inloppsgrenrörets luftreglerventil – ventil fastnat i öppet läge Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2071 Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft – manöverdon fastnat i stängt läge Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2071 Inloppsgrenrörets luftreglerventil – ventil fastnat i stängt läge Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2072 Elektroniskt spjällsystem – manöverdon frusen
P2419 Omkopplingsventil för sluten tankventilation – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, omkopplingsventil för sluten tankventilation
P2420 Omkopplingsventil för sluten tankventilation – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, omkopplingsventil för sluten tankventilation
P2421 Ventilationsventil för sluten tankventilation – ventilen kärvar i öppet läge Ventilationsventil för sluten tankventilation
P2422 Ventilationsventil för sluten tankventilation – ventilen fastnat i stängt läge Ventilationsventil för sluten tankventilation
P2423 Kolvätekatalysator, cylinderrad 1 – verkningsgrad under tröskelvärde Kolvätekatalysator
P2424 Kolvätekatalysator, cylinderrad 2 – verkningsgrad under tröskelvärde Kolvätekatalysator
P2425 Kylventil för avgasåterledning – kretsbrott Ledningar, kylventil för avgasåterledning
P2426 Kylventil för avgasåterledning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, kylventil för avgasåterledning
P2427 Kylventil för avgasåterledning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, kylventil för avgasåterledning
P2428 Avgastemperatur, cylinderrad 1 – temperatur för hög
P2429 Avgastemperatur, cylinderrad 2 – temperatur för hög
P242A Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P242B Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P242C Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P242D Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P242E Temperatursensor för avgaser 3, cylinderrad 1 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P242F Dieselpartikelfilter – blockering/askansamling Dieselpartikelfilter
P2430 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 – felfunktion i krets Ledningar, luftflödes-/trycksensor
P2431 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 – områdes-/funktionsfel Ledningar, luftflödes-/trycksensor
P2432 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, luftflödes-/trycksensor
P2433 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, luftflödes-/trycksensor
P2434 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 1 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, luftflödes-/trycksensor
P2435 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 – felfunktion i krets Ledningar, luftflödes-/trycksensor
P2436 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 – områdes-/funktionsfel Ledningar, luftflödes-/trycksensor
P2437 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, luftflödes-/trycksensor
P2438 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, luftflödes-/trycksensor
P2439 Luftinblåsningssystem, luftflödes-/trycksensor, cylinderrad 2 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, dålig anslutning, luftflödes-/trycksensor
P2440 Omkopplingsventil för luftinblåsning, cylinderrad 1 – ventilen kärvar i öppet läge Omkopplingsventil för luftinblåsning
P2441 Omkopplingsventil för luftinblåsning, cylinderrad 1 – ventilen fastnat i stängt läge Omkopplingsventil för luftinblåsning
P2442 Omkopplingsventil för luftinblåsning, cylinderrad 2 – ventilen kärvar i öppet läge Omkopplingsventil för luftinblåsning
P2443 Omkopplingsventil för luftinblåsning, cylinderrad 2 – ventilen fastnat i stängt läge Omkopplingsventil för luftinblåsning
P2444 Luftinblåsningspump, cylinderrad 1 – pumpen fastnat i läge på Luftinblåsningspump
P2445 Luftinblåsningspump, cylinderrad 1 – pumpen fastnat i läge av Luftinblåsningspump
P2446 Luftinblåsningspump, cylinderrad 2 – pumpen fastnat i läge på Luftinblåsningspump
P2447 Luftinblåsningspump, cylinderrad 2 – pumpen fastnat i läge av Luftinblåsningspump
P2448 Luftinblåsning, cylinderrad 1 – högt luftflöde Ledningar, omkopplingsventil för luftinblåsning, luftinblåsningspump
P2449 Luftinblåsning, cylinderrad 2 – högt luftflöde Ledningar, omkopplingsventil för luftinblåsning, luftinblåsningspump
P244A Dieselpartikelfilter – tryckskillnad för lågt
P2499 Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P249A Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P249B Lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, cylinderrad 2 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, lägessensor överströmningsspjäll kylare för avgasåterledning, motorstyrdon
P249C För lång tid för att gå över till sluten reglering av reduktionsmedelsinsprutning
P249D Sluten reglering av reduktionsmedelsinsprutning, reglergräns nådd – lågt flöde upptäckt
P249E Sluten reglering av reduktionsmedelsinsprutning, reglergräns nådd – högt flöde upptäckt
P249F För lång tid för att gå över till sluten reglering av dieselpartikelfiltrets regenerering
P24A0 Sluten reglering av dieselpartikelfiltrets regenerering, reglergräns nådd – temperatur för låg
P24A1 Sluten reglering av dieselpartikelfiltrets regenerering, reglergräns nådd – temperatur för hög
P24A2 Dieselpartikelfiltrets regenerering – regenerering inte slutförd
P2500 Laddningskontrollampa, L-stift – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, generator, instrumentpanel
P2501 Laddningskontrollampa, L-stift – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, generator, instrumentpanel
P2502 Laddningssystemets spänning Ledningar, generator, batteri
P2503 Laddningssystem – låg spänning Ledningar, generator, batteri
P2504 Laddningssystem – hög spänning Ledningar, generator, batteri
P2505 Motorstyrdon – matarspänning Ledningar, säkringar, motorstyrrelä
P2506 Motorstyrdon – matarspänning, områdes-/funktionsfel Ledningar, säkringar, motorstyrrelä
P2507 Motorstyrdon – låg matarspänning Ledningar kortslutna till stomme, säkringar, motorstyrrelä
P2508 Motorstyrdon – hög matarspänning Laddningssystem
P2509 Motorstyrdon – matarspänning, intermittent Ledningar, säkringar, motorstyrrelä
P250A Motorns oljenivåsensor – felfunktion i krets Ledningar, motorns oljenivåsensor, motorstyrdon
P250B Motorns oljenivåsensor – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, motorns oljenivåsensor, motorstyrdon
P250C Motorns oljenivåsensor – låg kretsspänning Ledningar, motorns oljenivåsensor, motorstyrdon
P250D Motorns oljenivåsensor – hög kretsspänning Ledningar, motorns oljenivåsensor, motorstyrdon
P250E Motorns oljenivåsensor – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, motorns oljenivåsensor, motorstyrdon
P250F Motorns oljenivå för låg Ledningar, motorns oljenivå, motorstyrdon
P2510 Motorstyrrelä, avkännarkrets – områdes-/funktionsfel Ledningar, säkringar, motorstyrrelä
P2511 Motorstyrrelä, avkännarkrets – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, motorstyrrelä
P2512 Dataminne registreringsbegäran – kretsbrott Ledningar
P2513 Dataminne registreringsbegäran – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme
P2514 Dataminne registreringsbegäran – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus
P2515 Luftkonditioneringens trycksensor B – felfunktion i krets Ledningar, luftkonditioneringens trycksensor
P2516 Luftkonditioneringens trycksensor B – områdes-/funktionsfel Ledningar, luftkonditioneringens trycksensor
P2517 Luftkonditioneringens trycksensor B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens trycksensor
P2518 Luftkonditioneringens trycksensor B – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens trycksensor
P2519 Luftkonditioneringens begärd signal A – felfunktion i krets Ledningar, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P251A Kraftuttagsaktiveringsströmställare – kretsbrott Ledningar, kraftuttagsaktiveringsströmställare, motorstyrdon
P251B Kraftuttagsaktiveringsströmställare – låg kretsspänning Ledningar, kraftuttagsaktiveringsströmställare, motorstyrdon
P251C Kraftuttagsaktiveringsströmställare – hög kretsspänning Ledningar, kraftuttagsaktiveringsströmställare, motorstyrdon
P251D Kraftuttag, motoravstängning – kretsbrott Ledningar, motorstyrdon
P251E Kraftuttag, motoravstängning – låg kretsspänning Ledningar, motorstyrdon
P251F Övervakning av kraftuttag, styrning av motoravstängning – hög kretsspänning Ledningar, motorstyrdon
P2520 Luftkonditioneringens begärd signal A – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2521 Luftkonditioneringens begärd signal A – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens styrdon
P2522 Luftkonditioneringens begärd signal B – felfunktion i krets Ledningar, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2523 Luftkonditioneringens begärd signal B – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P203E Reduktionsmedelsnivåsensor – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, reduktionsmedelsnivåsensor, motorstyrdon
P203F Reduktionsmedelsnivå – låg
P2040 Lufttryckssensor för reduktionsmedel – hög insignal Ledningar kortslutna till plus, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2041 Lufttryckssensor för reduktionsmedel – intermittent kretsspänning Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2042 Temperatursensor för reduktionsmedel – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedel
P2043 Temperatursensor för reduktionsmedel – områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedel
P2044 Temperatursensor för reduktionsmedel – låg insignal Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedel
P2045 Temperatursensor för reduktionsmedel – hög insignal Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedel
P2046 Temperatursensor för reduktionsmedel – intermittent kretsspänning Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedel
P2047 Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2048 Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2049 Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P204A Trycksensor för reduktionsmedel – felfunktion i krets Ledningar, trycksensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P204B Trycksensor för reduktionsmedel – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, trycksensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P204C Trycksensor för reduktionsmedel – låg kretsspänning Ledningar, trycksensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P204D Trycksensor för reduktionsmedel – hög kretsspänning Ledningar, trycksensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P204E Trycksensor för reduktionsmedel – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, trycksensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P204F Reduktionsmedelssystem, cylinderrad 1 – funktionsproblem
P2050 Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2051 Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2052 Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2053 Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2054 Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2055 Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2056 Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 – kretsbrott Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2057 Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2058 Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2059 Luftpump för reduktionsmedel – kretsbrott Ledningar, luftpump för reduktionsmedel
P205A Temperatursensor för reduktionsmedel – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P2548 Begäran om vridmomentreglering, insignal B – felfunktion Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2549 Begäran om vridmomentreglering, insignal B – områdes-/funktionsfel Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P254A Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 1 – kretsbrott Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P254B Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 1 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P254C Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 1 – låg kretsspänning Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P254D Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 1 – hög kretsspänning Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P254E Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 1 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P254F Motorhuvskontakt – kretsbrott Ledningar, motorhuvskontakt, motorstyrdon
P2550 Begäran om vridmomentreglering, insignal B – låg signal Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2551 Begäran om vridmomentreglering, insignal B – hög signal Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2552 Spjäll-/bränsleavstängning – felfunktion i krets Ledningar
P2553 Spjäll-/bränsleavstängning – områdes-/funktionsfel Ledningar
P2554 Spjäll-/bränsleavstängning – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme
P2555 Spjäll-/bränsleavstängning – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus
P2556 Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå – felfunktion i krets Ledningar, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2557 Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå – områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2558 Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2559 Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P255A Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 2 – kretsbrott Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P255B Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 2 – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P255C Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 2 – låg kretsspänning Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P255D Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 2 – hög kretsspänning Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P255E Sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare 2 – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, sensor/kontakt för kraftuttagets varvtalsväljare, motorstyrdon
P255F Luftkonditioneringens begärd signal A – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, luftkonditioneringens styrdon, motorstyrdon
P2560 Motorns kylvätskenivå låg Motorns kylvätskenivå låg
P2561 Luftkonditioneringens styrdon – felindikeringslampa tänd begärs Felkoder lagrade i luftkonditioneringens styrdon
P2562 Turbons laddreglerlägessensor – felfunktion i krets Ledningar, turbons laddreglerlägessensor
P2563 Turbons laddreglerlägessensor – områdes-/funktionsfel Ledningar, turbons laddreglerlägessensor
P2564 Turbons laddreglerlägessensor – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, turbons laddreglerlägessensor
P2565 Turbons laddreglerlägessensor – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, turbons laddreglerlägessensor
P2566 Turbons laddreglerlägessensor – intermittent kretsspänning Ledningar, dålig anslutning, turbons laddreglerlägessensor
P2567 Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator – felfunktion i krets Ledningar, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2568 Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator – områdes-/funktionsfel Ledningar, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2569 Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P256A Sensor/kontakt för tomgångsväljare – kretsbrott Ledningar, sensor/kontakt för tomgångsväljare, motorstyrdon
P256B Sensor/kontakt för tomgångsväljare – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, sensor/kontakt för tomgångsväljare, motorstyrdon
P256C Sensor/kontakt för tomgångsväljare – låg kretsspänning Ledningar, sensor/kontakt för tomgångsväljare, motorstyrdon
P256D Sensor/kontakt för tomgångsväljare – hög kretsspänning Ledningar, sensor/kontakt för tomgångsväljare, motorstyrdon
P256E Sensor/kontakt för tomgångsväljare – intermittent/oregelbunden krets Ledningar, sensor/kontakt för tomgångsväljare, motorstyrdon
P256F Luftkonditioneringens begärd signal B – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, luftkonditioneringens styrdon, motorstyrdon
P208B Reglering av reduktionsmedelspump – områdes-/funktionsfel Ledningar, reduktionsmedelspump, motorstyrdon
P208C Reglering av reduktionsmedelspump – låg kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelspump, motorstyrdon
P208D Reglering av reduktionsmedelspump – hög kretsspänning Ledningar, reduktionsmedelspump, motorstyrdon
P208E Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 – insprutare fastnat i stängt läge Reduktionsmedelsventil
P208F Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 – insprutare fastnat i stängt läge Ledningar, reduktionsmedelsventil, motorstyrdon
P2090 Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2091 Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2092 Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2093 Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2094 Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 2 – låg kretsspänning Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2095 Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 2 – hög kretsspänning Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2096 Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 – blandningen för mager Katalysator, avgasläckage
P2097 Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 – blandningen för fet Katalysator
P2098 Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 – blandningen för mager Katalysator, avgasläckage
P2099 Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 – blandningen för fet Katalysator
P209A Lufttryckssensor för reduktionsmedel B – felfunktion i krets Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P209B Lufttryckssensor för reduktionsmedel B – krets områdes-/funktionsfel Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P209C Lufttryckssensor för reduktionsmedel B – låg kretsspänning Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P209D Lufttryckssensor för reduktionsmedel B – hög kretsspänning Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P209E Lufttryckssensor för reduktionsmedel A/B – förhållande Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel, motorstyrdon
P209F Reglering av värmare för reduktionsmedelstank – funktionsproblem Ledningar, värmare för reduktionsmedelstank, motorstyrdon
P20A0 Reglerventil för reduktionsmedelsevakuering – kretsbrott Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsevakuering, motorstyrdon
P20A1 Reglerventil för reduktionsmedelsevakuering – funktionsproblem Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsevakuering, motorstyrdon
P20A2 Reglerventil för reduktionsmedelsevakuering – låg kretsspänning Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsevakuering, motorstyrdon
P20A3 Reglerventil för reduktionsmedelsevakuering – hög kretsspänning Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsevakuering, motorstyrdon
P20A4 Reglerventil för reduktionsmedelsevakuering – ventilen kärvar i öppet läge Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsevakuering, motorstyrdon
P20A5 Reglerventil för reduktionsmedelsevakuering – ventilen fastnat i stängt läge Ledningar, reglerventil för reduktionsmedelsevakuering, motorstyrdon

Copyright © Felkoder.nu - 2021, All Rights Reserved.