EOBD


Vad är OBD?

OBD står för On Board Diagnostic

”On-Board Diagnostic” förekommer idag på de flesta personbilar och lätta lastbilar. Under tidigt 80-tal började fordonstillverkare använda elektronik för att kontrollera motorns funktioner och för att ställa diagnos på motorproblem. Detta var primärt till för att möta krav på emmisioner, och kvalitén på felkoderna var inte alltid den bästa för att finna fel.

Det finns ingen utrustning för systemdiagnos som klarar alla fordon. Däremot finns det de som har ett bredare modellurval och de som har en större omfattning när det gäller antal system och funktionalitet som utrustningens fordonsapplikationer klarar av.

 

images (5) obdii_socket_299x148

 

 

OBD-II

OBD-II, en standard som introducerades i USA 1996. Europeiska och asiatiska biltillverkare som exporterat bilmodeller till USA införde detta för att uppfylla dessa krav och därför finns det europeiska bilar, t.ex. Volvo som infört detta i viss mån sedan mitten av 90-talet även i Europa. Vad som som skiljer OBD-II från andra självdiagnossystem som är biltillverkarspecifika är att OBD-II är strikt emissionsrelaterad och täcker endast motor.

EOBD

Den Europeiska motsvarigheten till OBD-II är EOBD, som ställs enligt de nya EU direktiven och som gäller alla nya modeller på bensinbilar fr.o.m. 2001 och diselbilar från 2004.

OEM

Biltillverkarnas ”språk” och funktioner ur diagnosuttagen skiljer sig markant mellan olika bilfabrikat och från de emmisionsrelaterade protokollen OBD-II/EOBD. Att ”prata biltillverkarnas språk” fullt ut ur diagnosuttaget, som oftast är samma som för EOBD, innebär att man hanterar samtliga styrsystem och alla möjligheter på respektive styrenhet. Att ”prata” med bilen är nödvändigt vid service, felsökning/reparation, kamremsbyte, byte av bromsbelägg, ljusinställning, påfyllning av växellådsolja, byte av däcksdimension, programmering av nycklar och larm etc. beroende av bilfabrikat och årsmodeller.

Copyright © Felkoder.nu - 2022, All Rights Reserved.